Author Details

Gwoździewicz, Michał

  • Vol 450, No 450 (2012): Tom 450 - Articles
    WPŁYW PROCESU WIETRZENIA NA ZMIANY WYBRANYCH PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I MECHANICZNYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH W STREFIE AERACJI SKŁADOWISKA LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
    Abstract  PDF