Author Details

Warnecki, Marcin

  • Vol 448, No 448-1 (2012): Tom 448/1 - Articles
    BADANIA LABORATORYJNE PROCESÓW WYPIERANIA RODZIMEGO GAZU ZIEMNEGO ROZPUSZCZONEGO W SOLANKOWYCH POZIOMACH WODONOŚNYCH NIECKI POZNAŃSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM ZATŁACZANEGO CO2
    Abstract  PDF