Author Details

Krzemiński, Leszek, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Poland

  • Vol 474, No 474 (2019): Tom 474 - Articles
    DETRITAL ZIRCON GEOCHRONOLOGY AND PROVENANCE OF THE PROTEROZOIC QUARTZ-RICH METASEDIMENTS OF THE MAZOWSZE DOMAIN: SOURCE AREAS AND REGIONAL CORRELATION
    Abstract  PDF