Author Details

Dzwinel, Krzysztof

  • Vol 439, No 439-2 (2010): Tom 439/2 - Articles
    SPOSÓB KORELACJI ANOMALII SEJSMICZNYCH Z INFORMACJĄ OTWOROWĄ W ANALIZIE SEDYMENTOLOGICZNEJ REJONU PUSTKÓW–SĘDZISZÓW (POŁUDNIOWA CZĘŚĆ ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO)
    Abstract  PDF