Author Details

Durkowski, Karol

  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    PRZYSTROPOWA SERIA KLASTYCZNA PSTREGO PIASKOWCA DOLNEGO I ŚRODKOWEGO JAKO ZAPIS TRANSGRESJI MORSKIEJ Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI SEDYMENTACJI WE WCZESNYM TRIASIE SYNKLINY GRODZIECKIEJ, SUDETY
    Abstract  PDF
  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    DEFORMACJE PRZED- I POKONSOLIDACYJNE W SKAŁACH OSADOWYCH TERYGENICZNEJ STREFY PRZEJŚCIOWEJ PZt (CECHSZTYN/PSTRY PIASKOWEIC DOLNY) NA OBSZARZE SYNKLINY GRODZIECKIEJ, SUDETY; INTERPRETACJA PROCESOWA ORAZ IMPLIKACJE REGIONALNE
    Abstract  PDF