Author Details

Wojewoda, Jurand

 • Vol 466, No 466 (2016): Tom 466 - Articles
  BUDOWA GEOLOGICZNA TERENÓW WODONOŚNYCH UJĘCIA INFILTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU
  Abstract  PDF
 • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
  DEFORMACJE PRZED- I POKONSOLIDACYJNE W SKAŁACH OSADOWYCH TERYGENICZNEJ STREFY PRZEJŚCIOWEJ PZt (CECHSZTYN/PSTRY PIASKOWEIC DOLNY) NA OBSZARZE SYNKLINY GRODZIECKIEJ, SUDETY; INTERPRETACJA PROCESOWA ORAZ IMPLIKACJE REGIONALNE
  Abstract  PDF
 • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
  ANTROPOGENICZNE ZMIANY RZEŹBY NA TERENACH GÓRNICZYCH STAREGO ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO (SYNKLINORIUM PÓŁNOCNOSUDECKIE) W ŚWIETLE ANALIZ GEOMORFOMETRYCZNYCH NMT LIDAR I DANYCH ARCHIWALNYCH
  Abstract  PDF