Author Details

Paruch-Kulczycka, Jolanta

  • Vol 461, No 461 (2015): Tom 461 - Articles
    BIOSTRATYGRAFIA OSADÓW MIOCENU Z OTWORÓW WIERTNICZYCH BUSKO (MŁYNY) PIG-1 I KAZIMIERZA WIELKA (DONOSY) PIG-1 NA PODSTAWIE OTWORNIC (PÓŁNOCNA CZĘŚĆ ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO)
    Abstract  PDF