Author Details

Goździk, J.

  • Vol 428, No 428 (2008): Tom 428 - Articles
    GENEZA MISY JEZIORNEJ I WARUNKI ŚRODOWISKOWE AKUMULACJI LIMNICZNO-BAGIENNEJ W INTERGLACJALE MAZOWIECKIM W ROWIE KLESZCZOWA (ŚRODKOWA POLSKA)
    Abstract