Author Details

Winter, Hanna

 • Vol 435, No 435 (2009): Tom 435 - Articles
  STRATYGRAFIA DOLNEGO PLEJSTOCENU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI NA PODSTAWIE BADAŃ OSADÓW JEZIORNYCH Z PROFILI SUCHA WIEŚ (POJEZIERZE EŁCKIE) I CZARNUCHA (RÓWNINA AUGUSTOWSKA) W NAWIĄZANIU DO OBSZARÓW ROSJI, LITWY I BIAŁORUSI
  Abstract  PDF
 • Vol 435, No 435 (2009): Tom 435 - Articles
  SUKCESJA PYŁKOWA Z PROFILU CZARNUCHA (RÓWNINA AUGUSTOWSKA) I JEJ ZNACZENIE DLA STRATYGRAFII DOLNEGO PLEJSTOCENU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI
  Abstract  PDF
 • Vol 421, No 421 (2006): Tom 421 - Articles
  SEDYMENTOLOGICZNY I PALEOBOTANICZNY ZAPIS ZMIAN KLIMATU W PLIOCEŃSKICH OSADACH RZECZNYCH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIZINY ŚLĄSKIEJ
  Abstract  PDF
 • Vol 416, No 416 (2005): Tom 416 - Articles
  SUKCESJA PYŁKOWA Z DOMURAT (WZGÓRZA SOKÓLSKIE) I JEJ ZNACZENIE DLA PLEJSTOCENU POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
  Abstract