Author Details

Więcław, D.

  • Vol 423, No 423 (2007): Tom 423 - Articles
    ROZMIESZCZENIE STREFY REDUKCYJNEJ, PRZEJŚCIOWEJ I UTLENIONEJ W ŁUPKU MIEDZIONOŚNYM NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW MATERII ORGANICZNEJ
    Abstract
  • Vol 423, No 423 (2007): Tom 423 - Articles
    WIEK MINERALIZACJI KRUSZCOWEJ W ANALIZIE DOJRZAŁOŚCI MATERII ORGANICZNEJ ŁUPKU MIEDZIONOŚNEGO I JEGO POWIĄZANIE Z TEKTONIKĄ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ
    Abstract