Author Details

Woronko, Barbara

  • Vol 438, No 438 (2010): Tom 438 - Articles
    MIKRORZEŹBA POWIERZCHNI ZIAREN KWARCOWYCH FRAKCJI PIASZCZYSTEJ OSADÓW PREGLACJALNYCH SERII KOZIENICKIEJ JAKO WSKAŹNIK WARUNKÓW TRANSPORTU I DEPOZYCJI W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI NIZINY MAZOWIECKIEJ
    Abstract  PDF
  • Vol 425, No 425 (2007): Tom 425 - Articles
    POZYCJA STRATYGRAFICZNA OSADÓW DOLNEGO PLEJSTOCENU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI NIZINY POŁUDNIOWOPODLASKIEJ - DYSKUSJA MERYTORYCZNA
    Abstract  PDF