Author Details

Olszewska, Barbara

  • Vol 453, No 453 (2012): Tom 453 - Articles
    CORRELATION OF THE UPPER JURASSIC-CRETACEOUS EPICONTINENTAL SEDIMENTS IN SOUTHERN POLAND AND SOUTHWESTERN UKRAINE BASED ON THIN SECTIONS
    Abstract  PDF
  • Vol 459, No 459 (2014): Tom 459 - Articles
    WYNIKI BADAŃ MIKROPALEONTOLOGICZNYCH UTWORÓW JURY GÓRNEJ, KREDY GÓRNEJ I MIOCENU W OTWORACH WIERTNICZYCH TROJANOWICE 2 I CIANOWICE 2 (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ)
    Abstract  PDF