Author Details

Becker, Anna

  • Vol 448, No 448-1 (2012): Tom 448/1 - Articles
    CHARAKTERYSTYKA POZIOMÓW ZBIORNIKOWYCH I USZCZELNIAJĄCYCH FORMACJI JURY I TRIASU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA POD KĄTEM GEOLOGICZNEGO SKŁADOWANIA CO2 NA PODSTAWIE DANYCH Z GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH
    Abstract  PDF