Author Details

Ber, Andrzej

  • Vol 435, No 435 (2009): Tom 435 - Articles
    LITOLOGIA I SYTUACJA GEOLOGICZNA OSADÓW INTERGLACJAŁU AUGUSTOWSKIEGO Z PROFILI SUCHA WIEŚ (POJEZIERZE EŁCKIE) I CZARNUCHA (RÓWNINA AUGUSTOWSKA)
    Abstract  PDF
  • Vol 435, No 435 (2009): Tom 435 - Articles
    STRATYGRAFIA DOLNEGO PLEJSTOCENU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI NA PODSTAWIE BADAŃ OSADÓW JEZIORNYCH Z PROFILI SUCHA WIEŚ (POJEZIERZE EŁCKIE) I CZARNUCHA (RÓWNINA AUGUSTOWSKA) W NAWIĄZANIU DO OBSZARÓW ROSJI, LITWY I BIAŁORUSI
    Abstract  PDF