SALTWATER MONITORING WITH LONG-ELECTRODE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY

Thomas Voß, Mathias Ronczka, Thomas Günther

Abstract


MONITORING WÓD ZASOLONYCH PRZY UŻYCIU METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DŁUGICH ELEKTROD

Abstrakt. Od 2011 roku niemieckie przedsiębiorstwo geofizyki otworowej Blm – Storkow GmbH wspólnie z Instytutem Leibniza ds. Geofizyki Stosowanej są zaangażowane w projekt badawczy pt. SAMOLEG – Monitorowanie zasolenia wód podziemnych za pomocą elektrooporowej metody długich elektrod” (tomografia elektrooporowa) – grant Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Zasadniczą ideą projektu SAMOLEG jest wykorzystanie istniejącej sieci starych stalowych studni i piezometrów jako elektrod prądowych i pomiarowych w technice tomografii elektrooporowej, w celu dostępu do głębszych zasolonych poziomów wodonośnych, niż mogłoby to mieć miejsce bazując na konwencjonalnych powierzchniowych metodach elektrooporowych. Trwałe okablowanie kilku studni w wybranej sieci badawczej dałoby możliwość przeprowadzania częstego niskonakładowego monitoringu zasolenia wód w miejscach, które z przyczyn antropogenicznych (np. magazynowanie gazu lub CO2, zintensyfikowane ujmowanie wód podziemnych) oraz naturalnych (np. niewielkie opady atmosferyczne wywołane zmianami klimatycznymi) zagrożone są podniesieniem się poziomu wód zasolonych. Pierwsze badania laboratoryjne oraz modelowanie numeryczne ujawniły zmienne czułości kombinacji elektrod o równej i różnej długości względem wznosu lub bocznego dopływu wód, natomiast pomiary terenowe we wschodniej Brandenburgii, na polu testowym o znanym zasoleniu wód podziemnych, potwierdziły zakładany potencjał monitoringowy koncepcji SAMOLEG.


Keywords


electrical resistivity tomography (ERT), long electrodes, saltwater monitoring, environmental safety of CO2-storage, complete electrode model.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.