Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 85, No 1 (2015) K-Ar dating of bentonite diagenesis in accretionary-wedge turbidites: case study from Western Outer Carpathians Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Zbyszek Paul, Michał Banaś, Antek K. Tokarski
 
Vol 12 (1936) Karol Bohdanowicz Abstract   PDF
Stefan Czarnocki
 
Vol 17 (1947) Karol Bohdanowicz (1864-1947) Abstract   PDF
Stanisław Jaskólski
 
Vol 41, No 1 (1971) Karol Bohdanowicz (1864-1947) Abstract   PDF
Stanisław Jaskólski
 
Vol 56, No 1-2 (1986) Karst-corrasion features of disaggregated limestones controlled by diffusion bands Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Jan Rudnicki
 
Vol 43, No 4 (1973) Kazimierz Guzik (1911-1970) Abstract   PDF
Edward Passendorfer, Maciej Hakenberg
 
Vol 19, No 1 (1949) Kazimierz Piech (1893-1944) Abstract   PDF
Józef Premik
 
Vol 67, No 4 (1997) Kazimierz Piekarski (1925-1995) Abstract   PDF
Jadwiga Slósarz
 
Vol 47, No 2 (1977) Kersantyt z otworu wiertniczego Wyciąże 1 koło Krakowa Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Władysław Moryc
 
Vol 85, No 4 (2015) Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland Abstract   PDF
Joachim Szulc, Grzegorz Racki, Karol Jewuła
 
Vol 37, No 2 (1967) Kierunki wiatrów w okresie akumulacji lessu młodszego we wschodniej części Europy Środkowej Abstract   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 26, No 3 (1956) Kilka hieroglifów gwiaździstych z zewnętrznych Karpat fliszowych Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 43, No 1 (1973) Kilka porównań między fliszem Kaukazu i Karpat Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 36, No 2 (1966) Kilka propozycji terminologicznych z zakresu sedymentologii (stresz. referatu) Abstract   PDF
Piotr Roniewicz
 
Vol 12 (1936) Kilka uwag o budowie płn. brzegu Polsk. Zagł. Węgl. na wschód od Tarnowskich Gór Abstract   PDF
Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
 
Vol 19, No 3 (1949) Kilka uwag o cenomanie okolicy Krakowa Abstract   PDF
Marian Kamieński, A. Piątkowski
 
Vol 2 (1925) Kilka uwag o dyluwialnem zlodowaceniu Tomor’u w południowej Albanji Abstract   PDF
Józef Premik
 
Vol 5 (1928) Kilka uwag o Rhynchonellach jury górnej okolic Krakowa Abstract   PDF
Hanna Gadomska
 
Vol 20, No 3 (1950) Kilka uwag w sprawie rozwoju polskiej petrografii (koreferat) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 78, No 2 (2008) Kimmeridgian-Valanginian reef corals from the Moesian Platform from Bulgaria Abstract   PDF
Ewa Roniewicz
 
Vol 51, No 1-2 (1981) Kink folding in unconsolidated Quaternary sediments Abstract   PDF
Krzysztof Brodzikowski, Jerzy Cegła
 
Vol 34, No 3 (1964) Kirklandia multiloba n.sp. - a jellyfish from the Carpathian Flysch Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 36, No 3 (1966) Klasyfikacja onkolitów (stresz. referatu) Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 2 (1925) Klika nowych spostrzeżeń glacjologicznych i morfologicznych na obszarze Podhala Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Konkrecje węglanowe łupków aalenu Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Wojciech Narębski
 
Vol 36, No 4 (1966) Konrad Witt (1903-1964) Abstract   PDF
Anatol Zieliński
 
Vol 41, No 1 (1971) Konstanty Tołwiński (1876-1961) Abstract   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 47, No 1 (1977) Kontakty między poziomami wodonośnymi w olkuskim rejonie kopalnictwa rud Abstract   PDF
Zbigniew Wilk, Jacek Motyka
 
Vol 31, No 2-4 (1961) Kopalna dolina w krajobrazie krośnieńskim Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 45, No 2 (1975) Kopalne jamy krasowe z kruszcami w okolicach Chrzanowa Abstract   PDF
Stanisław Panek, Marek Szuwarzyński
 
Vol 8, No 1 (1932) Korale mioceńskie Polski Abstract   PDF
Maria Dębińska-Różkowska
 
Vol 16 (1946) Koralowce Rugosa z gotlandu Podola. Część I Mazurówka Abstract   PDF
Maria Różkowska
 
Vol 57, No 1-2 (1987) Kordieryt w granitoidach hercyńskich masywów Systemu Centralnego (Estramadura, Hiszpania) i strzelińskiego (Dolny Śląsk) - wstępne studium porównawcze Abstract   PDF
Marek W. Lorenc
 
Vol 38, No 1 (1968) Kordyliera Śląska jako obszar źródłowy materiału klastycznego piaskowców fliszowych Beskidu Śląskiego i Beskidu Wysokiego (Polskie Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Korelacja utworów górnego dewonu i karbonu Pomorza Zachodniego w oparciu o badania miosporowe Abstract   PDF
Elżbieta Turnau
 
Vol 3 (1926) Kra jurajska w dyluwjum Puszkarni pod Wilnem i głębokie wiercenie w Wilnie Abstract   PDF
Bronisław Rydzewski
 
Vol 37, No 4 (1967) Kraby z rodzaju Portunus Weber z serii menilitowej Karpat Abstract   PDF
Anna Jerzmańska
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Kreda okolic Krzeszowa (Niecka śródsudecka) Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz
 
Vol 65, No 1-4 (1995) Kredowa powierzchnia niedepozycji w okolicach Krakowa (Mydlniki, Zabierzów): rycia, drążenia, stromatolity Abstract   PDF
Marek Jasionowski
 
Vol 36, No 2 (1966) Kriticzeskij obzor nowych ili maloizwiestnych swiedienij o nachodach Paleodictyonidae Abstract   PDF
O. S. Wiałow, B. T. Golew
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Adam Malicki (1907-1981) Abstract   PDF
Zbigniew Gardziel, Jan Morawski
 
Vol 70, No 1 (2000) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Aleksandra Kostecka (1933-1998) Abstract   PDF
Ksenia Mochnacka, Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 70, No 1 (2000) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Andrzej Henkiel (1938-1999) Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 76, No 2 (2006) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Andrzej Kubicz (1933-2004) Abstract   PDF
Jan Bromowicz
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Andrzej Oberc (1920-1981) Abstract   PDF
Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 78, No 1 (2008) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Andrzej Radomski (1929-2007) Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Andrzej Ślączka
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Antoni Łaszkiewicz (1904-1980) Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Bronisław Fleszar (1903-1980) Abstract   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 69, No 1-2 (1999) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Czesław Harańczyk (1927-1998) - Abstract   PDF
Wojciech Narębski, Stanisław Bukowy
 
Vol 79, No 1 (2009) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Czesław Peszat (1930-2008) Abstract   PDF
Jan Bromowicz
 
Vol 55, No 3-4 (1985) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Dmitrij Wasiljewicz Naliwkin (1889-1982) Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 55, No 1-2 (1985) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Edward Maszoński (1916-1983) Abstract   PDF
Czesław Żak
 
Vol 55, No 3-4 (1985) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Edward Passendorfer (1894-1984) Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Piotr Roniewicz
 
Vol 59, No 3-4 (1989) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Edward Rühle (1905-1988) Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Eugenia Zaniewska-Chlipalska (1899-1980) Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 72, No 1 (2002) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Ewa Tomczykowa (1928-2001) Abstract   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Feliks Różycki (1887-1981) Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Franciszek Bieda (1896-1982) Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 77, No 2 (2007) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Franciszka Szymakowska-Birkenmajer (1927-2007) Abstract   PDF
Antoni Wójcik
 
Vol 59, No 3-4 (1989) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Georges Dubourdieu (1924-1985) Abstract   PDF
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 58, No 1-2 (1988) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Halina Radlicz-Rühlowa (1905-1986) Abstract   PDF
Anna Dylikowa
 
Vol 56, No 3-4 (1986) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Hanna Ostrowicka-Chrząstowska (1936-1984) Abstract   PDF
Kazimiera Chrząszcz, Stanisław Węcławik
 
Vol 56, No 1-2 (1986) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Henryk Kozikowski (1919-1984) Abstract   PDF
Józef Kruczek
 
Vol 56, No 3-4 (1986) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Hubert Gruszczyk (1919-1985) Abstract   PDF
Andrzej Bolewski
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Irena Kardymowiczowa (1899- 1980) Abstract   PDF
Krzysztof Radlicz
 
Vol 69, No 1-2 (1999) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jadwiga Burtan (1904-1999) Abstract   PDF
Zbigniew Paul, Danuta Poprawa
 
Vol 56, No 1-2 (1986) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Janusz Bieniewski (1931-1984) Abstract   PDF
Tatiana Bocheńska
 
Vol 71, No 1 (2001) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jerzy Kłapciński (1925-2001) Abstract   PDF
Joanna Haydukiewicz, Robert Niedźwiedzki
 
Vol 72, No 1 (2002) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jolanta Natalia Myszkowska (1953-2000) Abstract   PDF
Jacek Rajchel
 
Vol 68, No 4 (1998) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Józef Poborski (1912-1998) Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Karol Prohazka (1926-1982) Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Kazimierz Bogacz (1926-1979) Abstract   PDF
Stanisław Węcławik
 
Vol 74, No 1 (2004) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Krystyna Grohs (1914-2003) Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Krystyna Kopczyńska-Lamparska (1931-1982) Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Krystyna Nawara (1924-1982) Abstract   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Leszek Pernarowski (1929-1980) Abstract   PDF
Hieronim Piasecki
 
Vol 72, No 2 (2002) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Lesław Bober (1928-2002) Abstract   PDF
Antoni Wójcik
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Langie (1896-1982) Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 56, No 1-2 (1986) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Lisiecka (1919-1984) Abstract   PDF
Anna Olszewska
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Różkowska (1899-1979) Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski
 
641 - 720 of 2238 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>