Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 50, No 3-4 (1980) Ignacy J. T. Krause (1887-1978) Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 43, No 4 (1973) Ignacy Jan Furmański (1915- 1972) Abstract   PDF
Zbigniew Wilk
 
Vol 43, No 4 (1973) II Polsko-Radzieckie Sympozjum Historia Rosyjsko-Polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii Abstract   PDF
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 58, No 1-2 (1988) Impact of the buried-valley geometry on the groundwater flow: a finite-element numerical model Abstract   PDF
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 42, No 2-3 (1972) Impact-induced dendritic ridges in soft sediments Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Gerald L. Shideler, Andrzej Ślączka
 
Vol 85, No 3 (2015) In defence of an iconic ichnogenus – Oichnus Bromley, 1981 Abstract   PDF
Max Wisshak, Andreas Kroh, Markus Bertling, Dirk Knaust, Jan K. Nielsen, John W. M. Jagt, Christian Neumann, Kurt S. S. Nielsen
 
Vol 91, No 2 (2021) In Memoriam: Marek Doktor (1949–2020) Details   PDF
Anna Waśkowska, Tadeusz Słomka
 
Vol 91, No 4 (2021) In Memoriam: Professor (Prof. Dr. Hab. Eng.) Marek Cieszkowski (1949–2020) Details   PDF
Mateusz Szczęch, Maciej Kania, Małgorzata Perier-Włodarska
 
Vol 91, No 1 (2021) In Memory of Professor (Prof. Dr. Hab. Eng.) Jacek Maria Rajchel (1944–2020) Details   PDF
Anna Waśkowska, Jan Golonka
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Inaequalina n. gen. (Foraminiferida, Miliolina) and its stratigraphic distribution Abstract   PDF
Ewa Łuczkowska
 
Vol 56, No 3-4 (1986) Inarticulate brachiopods from the Lower Ordovician in northern Poland Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 73, No 1 (2003) In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Janusz Baryła, Marek Doktor, Dariusz Gmur, Michał Gradziński, Artur Kędzior, Mariusz Paszkowski, Roman Soja, Tomasz Zieliński, Sławomir Żurek
 
Vol 56, No 1-2 (1986) Indus-Tsango suture in the Himalaya: crustal expression of a paleosubduction zone Abstract   PDF
N. S. Virdi
 
Vol 36, No 3 (1966) Influence of bottom irregularities and transported tools upon experimental scour markings Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Frank Simpson
 
Vol 42, No 4 (1972) Influence of great internal waves on the deposition of organic remains Abstract   PDF
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 46, No 4 (1976) Ingresja morza turyńskiego (górny perm) na obszarze Monokliny Przedsudeckiej Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 80, No 3 (2010) Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Kraków Swell, southern Poland Abstract   PDF
Bogusław Kołodziej, Joachim Szulc, Elżbieta Machaniec, Mariusz Kędzierski, Maciej Duda
 
Vol 38, No 1 (1968) Inoceramus boehmi Heinz z warstw inoceramowych płaszczowiny skolskiej w okolicy Rybotycz (Karpaty Przemyskie) Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk, Feliks Mitura
 
Vol 35, No 4 (1965) Inoceramus regularis D’Orb. z warstw inoceramowych płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF
Feliks Mitura, Stanisław Węcławik
 
Vol 47, No 3 (1977) Inoceramus salisburgenis z warstw inoceramowych w rejonie Rybotycz Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk, Feliks Mitura, Jacek Rajchel
 
Vol 26, No 4 (1956) Inoceramy górnokredowe Bachowie Abstract   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 68, No 2-3 (1998) Insect borings in Oligocene wood, Kliwa Sandstone, Outer Carpathians, Poland Abstract   PDF
Jacek Rajchel, Alfred Uchman
 
Vol 81, No 2 (2011) Integrated biostratigraphy of Upper Maastrichtian chalk at Chełm (SE Poland) Abstract   PDF
Zofia Dubicka, Danuta Peryt
 
Vol 89, No 2 (2019) Integrated geophysical data for sweet spot identification in Baltic Basin, Poland Abstract   PDF
Kamil Cichostępski, Anna Kwietniak, Jerzy Dec, Monika Kasperska, Kaja Pietsch
 
In press Integrated microfacies, macrobenthos and trace-fossil analysis of the lower‒middle Miocene succession of Gebel Gharra, Cairo-Suez District, Egypt Abstract   PDF
Mona Mandor, Magdy El Hedeny, Ahmed El-Sabbagh, Emad Nagm, Abdelaal Abdelaal, Mohamed Rashwan, Heba Mansour
 
Vol 84, No 1 (2014) Integrated stratigraphy of the Middle–Upper Jurassic of the Krížna Nappe, Tatra Mountains Abstract   PDF
Renata Jach, Nevenka Djerić, Špela Goričan, Daniela Reháková
 
Vol 74, No 3 (2004) Integration of Late Glacial and Holocene pollen data from Poland Abstract   PDF
Adam Walanus, Dorota Nalepka
 
Vol 90, No 3 (2020) Interconnected chambered trace fossils, Pliocene lower Tipam Formation, Tripura, India Abstract   PDF
Hemanta Rajkumar, Vladimir Šimo
 
Vol 79, No 3 (2009) Interdisciplinary studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) in the years 2006-2009: previous discoveries and research, purposes, results and perspectives Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Interfacial assemblages of foraminifera in the Carpathian Flysch Abstract   PDF
Frank Simpson
 
Vol 36, No 4 (1966) Interglacjalne łupki bitumiczne jako przejawy migracji bituminów Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 20, No 3 (1950) Interglacjał eemski nad dolną Wisłą Abstract   PDF
Jan Samsonowicz
 
Vol 91, No 2 (2021) Intergrowth of bryozoans with other invertebrates in the Late Pridoli of Saaremaa, Estonia Abstract   PDF
Olev Vinn, Andrej Ernst, Mark A. Wilson, Ursula Toom
 
Vol 45, No 1 (1975) Intraformational conglomerates in the Gogolin Beds (Middle Triassic, Southern Poland) Abstract   PDF
Leszek Chudzikiewicz
 
Vol 42, No 4 (1972) Intruzja magmowa w warstwach brzeżnych w rejonie Marklowic (powiat Wodzisław Śląski) Abstract   PDF
Lidia Chodyniecka, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Investigations of some hydraulic properties of karst solution openings and fractures Abstract   PDF
Zbigniew Wilk, Jacek Motyka, Irena Józefko
 
Vol 43, No 4 (1973) Irena Smolarska (1928- 1972) Abstract   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 79, No 2 (2009) Isotopic mass balance of metamorphic fluids in the Gogołów-Jordanów serpentinite massif, Lower Silesia, SW Poland Abstract   PDF
Adam Mydłowski
 
Vol 33, No 1 (1963) Istebna Beds - a fluxoturbidity formation in the Carpathian Flysch Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 50, No 3-4 (1980) Jan Choczewski (1912-1979) Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 22, No 4 (1952) Jan Czarnocki (1889-1951) Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 41, No 1 (1971) Jan Czarnocki (1889-1951) Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 46, No 4 (1976) Jan Czermiński (1923-1976) Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Jan Dylik (1905-1973) Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Jarosz (1977-1944) Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Lewiński (1876-1939) Abstract   PDF
Jan Samsonowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Nowak - wspomnienia czterdziestoletniej przyjaźni Abstract   PDF
Julian Tokarski
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Nowak (1880-1940) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 41, No 1 (1971) Jan Nowak (1880-1940) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Nowak jako paleontolog Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Rychlicki Abstract   PDF
Bronisława Kokoszyńska
 
Vol 31, No 1 (1961) Jan Samsonowicz - badacz Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 41, No 1 (1971) Jan Samsonowicz (1888-1959) Abstract   PDF
Henryk Makowski
 
Vol 31, No 1 (1961) Jan Samsonowicz (1888-1959) Abstract   PDF
Henryk Makowski
 
Vol 26, No 4 (1956) Jan Wdowiarz (1903-1956) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 46, No 4 (1976) Jan Wyżykowski (1917-1974) Abstract   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 22, No 4 (1952) Janina Syniewska (1893-1951) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 88, No 4 (2018) Janusz Karol Kotlarczyk (1931–2017) Details   PDF
Jacek Rajchel
 
Vol 32, No 4 (1962) Janusz Zapart (1930-1961) Abstract   PDF
Czesław Żak
 
Vol 41, No 1 (1971) Jean Cuvillier (1899-1969) Abstract   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 55, No 1-2 (1985) Jednostka grybowska na południe od Limanowej Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Jerzy Lilpop (1888-1945) Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Jerzy Mroczkowski (1936-1993) Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 42, No 4 (1972) Jerzy Niklewski (1937-1971) Abstract   PDF
Stefan Z. Różycki
 
Vol 19, No 1 (1949) Jerzy Smoleński (1881-1940) Abstract   PDF
Mieczysław Klimaszewski
 
Vol 63, No 4 (1993) Jerzy Woiński (1929-1992) Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 25, No 4 (1955) Joachim Hempel (1884-1955) Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 7 (1931) Joseph Łukaszewicz 1/XII 1863-20/X 1928 Abstract   PDF
Karol Bohdanowicz
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Józef Gołąb (1904-1968) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 25, No 4 (1955) Józef Krzyżkiewicz (1890-1955) Abstract   PDF
Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
 
Vol 19, No 1 (1949) Józef Morozewicz (1865-1941) Abstract   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 35, No 4 (1965) Józef Premik (1890-1963) Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 10 (1934) Józef Siemiradzki Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 47, No 4 (1977) Józef Stanisław Czekalski (1895-1976) Abstract   PDF
Wojciech Grocholski
 
Vol 32, No 4 (1962) Józef Zwierzycki, uczony i człowiek (1888-1961) Abstract   PDF
Jan Piątkowski, Czesław Pachucki
 
Vol 7 (1931) Józef Łukaszewicz 1/XII 1863-20/X 1928 Abstract   PDF
Karol Bohdanowicz
 
Vol 37, No 4 (1967) Jubileusz wydawniczy Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Jubileuszowy 50. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 32, No 4 (1962) Julian Tokarski, badacz i wychowawca (1883-1961) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
561 - 640 of 2247 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>