Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Lewiński (1876-1939) Abstract   PDF
Jan Samsonowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Nowak - wspomnienia czterdziestoletniej przyjaźni Abstract   PDF
Julian Tokarski
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Nowak (1880-1940) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 41, No 1 (1971) Jan Nowak (1880-1940) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Nowak jako paleontolog Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 19, No 1 (1949) Jan Rychlicki Abstract   PDF
Bronisława Kokoszyńska
 
Vol 31, No 1 (1961) Jan Samsonowicz - badacz Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 41, No 1 (1971) Jan Samsonowicz (1888-1959) Abstract   PDF
Henryk Makowski
 
Vol 31, No 1 (1961) Jan Samsonowicz (1888-1959) Abstract   PDF
Henryk Makowski
 
Vol 26, No 4 (1956) Jan Wdowiarz (1903-1956) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 46, No 4 (1976) Jan Wyżykowski (1917-1974) Abstract   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 22, No 4 (1952) Janina Syniewska (1893-1951) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 88, No 4 (2018) Janusz Karol Kotlarczyk (1931–2017) Details   PDF
Jacek Rajchel
 
Vol 32, No 4 (1962) Janusz Zapart (1930-1961) Abstract   PDF
Czesław Żak
 
Vol 41, No 1 (1971) Jean Cuvillier (1899-1969) Abstract   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 55, No 1-2 (1985) Jednostka grybowska na południe od Limanowej Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Jerzy Lilpop (1888-1945) Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Jerzy Mroczkowski (1936-1993) Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 42, No 4 (1972) Jerzy Niklewski (1937-1971) Abstract   PDF
Stefan Z. Różycki
 
Vol 19, No 1 (1949) Jerzy Smoleński (1881-1940) Abstract   PDF
Mieczysław Klimaszewski
 
Vol 63, No 4 (1993) Jerzy Woiński (1929-1992) Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 25, No 4 (1955) Joachim Hempel (1884-1955) Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 7 (1931) Joseph Łukaszewicz 1/XII 1863-20/X 1928 Abstract   PDF
Karol Bohdanowicz
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Józef Gołąb (1904-1968) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 25, No 4 (1955) Józef Krzyżkiewicz (1890-1955) Abstract   PDF
Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
 
Vol 19, No 1 (1949) Józef Morozewicz (1865-1941) Abstract   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 35, No 4 (1965) Józef Premik (1890-1963) Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 10 (1934) Józef Siemiradzki Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 47, No 4 (1977) Józef Stanisław Czekalski (1895-1976) Abstract   PDF
Wojciech Grocholski
 
Vol 32, No 4 (1962) Józef Zwierzycki, uczony i człowiek (1888-1961) Abstract   PDF
Jan Piątkowski, Czesław Pachucki
 
Vol 7 (1931) Józef Łukaszewicz 1/XII 1863-20/X 1928 Abstract   PDF
Karol Bohdanowicz
 
Vol 37, No 4 (1967) Jubileusz wydawniczy Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Jubileuszowy 50. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 32, No 4 (1962) Julian Tokarski, badacz i wychowawca (1883-1961) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 24, No 2-3 (1954) Jura i kreda Bachowic Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 13 (1937) Jura w Horodence i rozmieszczenie jury na Podolu Abstract   PDF
Konstanty Głażewski
 
Vol 70, No 1 (2000) Jurassic and Cretaceous primitive crabs of the family Prosopidae (Decapoda: Brachyura) - their taxonomy, ecology and biogeography Abstract   PDF
Pál Müller, Michał Krobicki, Gabriele Wehner
 
Vol 69, No 3-4 (1999) Kaminskiinae n.subfam. and Kaminskia n.gen., a new Early Cretaceous calcareous agglutinated Foraminifera from Southern Dobrogea, Romania Abstract   PDF
Theodor A. Neagu
 
Vol 31, No 1 (1961) Kandydat nauk inż. Piotr Śliwa (1924-1959) Abstract   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 85, No 1 (2015) K-Ar dating of bentonite diagenesis in accretionary-wedge turbidites: case study from Western Outer Carpathians Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Zbyszek Paul, Michał Banaś, Antek K. Tokarski
 
Vol 12 (1936) Karol Bohdanowicz Abstract   PDF
Stefan Czarnocki
 
Vol 17 (1947) Karol Bohdanowicz (1864-1947) Abstract   PDF
Stanisław Jaskólski
 
Vol 41, No 1 (1971) Karol Bohdanowicz (1864-1947) Abstract   PDF
Stanisław Jaskólski
 
Vol 56, No 1-2 (1986) Karst-corrasion features of disaggregated limestones controlled by diffusion bands Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Jan Rudnicki
 
Vol 43, No 4 (1973) Kazimierz Guzik (1911-1970) Abstract   PDF
Edward Passendorfer, Maciej Hakenberg
 
Vol 19, No 1 (1949) Kazimierz Piech (1893-1944) Abstract   PDF
Józef Premik
 
Vol 67, No 4 (1997) Kazimierz Piekarski (1925-1995) Abstract   PDF
Jadwiga Slósarz
 
Vol 47, No 2 (1977) Kersantyt z otworu wiertniczego Wyciąże 1 koło Krakowa Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Władysław Moryc
 
Vol 85, No 4 (2015) Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland Abstract   PDF
Joachim Szulc, Grzegorz Racki, Karol Jewuła
 
Vol 37, No 2 (1967) Kierunki wiatrów w okresie akumulacji lessu młodszego we wschodniej części Europy Środkowej Abstract   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 26, No 3 (1956) Kilka hieroglifów gwiaździstych z zewnętrznych Karpat fliszowych Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 43, No 1 (1973) Kilka porównań między fliszem Kaukazu i Karpat Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 36, No 2 (1966) Kilka propozycji terminologicznych z zakresu sedymentologii (stresz. referatu) Abstract   PDF
Piotr Roniewicz
 
Vol 12 (1936) Kilka uwag o budowie płn. brzegu Polsk. Zagł. Węgl. na wschód od Tarnowskich Gór Abstract   PDF
Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
 
Vol 19, No 3 (1949) Kilka uwag o cenomanie okolicy Krakowa Abstract   PDF
Marian Kamieński, A. Piątkowski
 
Vol 2 (1925) Kilka uwag o dyluwialnem zlodowaceniu Tomor’u w południowej Albanji Abstract   PDF
Józef Premik
 
Vol 5 (1928) Kilka uwag o Rhynchonellach jury górnej okolic Krakowa Abstract   PDF
Hanna Gadomska
 
Vol 20, No 3 (1950) Kilka uwag w sprawie rozwoju polskiej petrografii (koreferat) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 78, No 2 (2008) Kimmeridgian-Valanginian reef corals from the Moesian Platform from Bulgaria Abstract   PDF
Ewa Roniewicz
 
Vol 51, No 1-2 (1981) Kink folding in unconsolidated Quaternary sediments Abstract   PDF
Krzysztof Brodzikowski, Jerzy Cegła
 
Vol 34, No 3 (1964) Kirklandia multiloba n.sp. - a jellyfish from the Carpathian Flysch Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 36, No 3 (1966) Klasyfikacja onkolitów (stresz. referatu) Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 2 (1925) Klika nowych spostrzeżeń glacjologicznych i morfologicznych na obszarze Podhala Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Konkrecje węglanowe łupków aalenu Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Wojciech Narębski
 
Vol 36, No 4 (1966) Konrad Witt (1903-1964) Abstract   PDF
Anatol Zieliński
 
Vol 41, No 1 (1971) Konstanty Tołwiński (1876-1961) Abstract   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 47, No 1 (1977) Kontakty między poziomami wodonośnymi w olkuskim rejonie kopalnictwa rud Abstract   PDF
Zbigniew Wilk, Jacek Motyka
 
Vol 31, No 2-4 (1961) Kopalna dolina w krajobrazie krośnieńskim Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 45, No 2 (1975) Kopalne jamy krasowe z kruszcami w okolicach Chrzanowa Abstract   PDF
Stanisław Panek, Marek Szuwarzyński
 
Vol 8, No 1 (1932) Korale mioceńskie Polski Abstract   PDF
Maria Dębińska-Różkowska
 
Vol 16 (1946) Koralowce Rugosa z gotlandu Podola. Część I Mazurówka Abstract   PDF
Maria Różkowska
 
Vol 57, No 1-2 (1987) Kordieryt w granitoidach hercyńskich masywów Systemu Centralnego (Estramadura, Hiszpania) i strzelińskiego (Dolny Śląsk) - wstępne studium porównawcze Abstract   PDF
Marek W. Lorenc
 
Vol 38, No 1 (1968) Kordyliera Śląska jako obszar źródłowy materiału klastycznego piaskowców fliszowych Beskidu Śląskiego i Beskidu Wysokiego (Polskie Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Korelacja utworów górnego dewonu i karbonu Pomorza Zachodniego w oparciu o badania miosporowe Abstract   PDF
Elżbieta Turnau
 
Vol 3 (1926) Kra jurajska w dyluwjum Puszkarni pod Wilnem i głębokie wiercenie w Wilnie Abstract   PDF
Bronisław Rydzewski
 
Vol 37, No 4 (1967) Kraby z rodzaju Portunus Weber z serii menilitowej Karpat Abstract   PDF
Anna Jerzmańska
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Kreda okolic Krzeszowa (Niecka śródsudecka) Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz
 
Vol 65, No 1-4 (1995) Kredowa powierzchnia niedepozycji w okolicach Krakowa (Mydlniki, Zabierzów): rycia, drążenia, stromatolity Abstract   PDF
Marek Jasionowski
 
Vol 36, No 2 (1966) Kriticzeskij obzor nowych ili maloizwiestnych swiedienij o nachodach Paleodictyonidae Abstract   PDF
O. S. Wiałow, B. T. Golew
 
561 - 640 of 2155 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>