Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 34, No 1-2 (1964) Flysch facies Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Alec J. Smith
 
Vol 45, No 1 (1975) Flysch facies in the epimetamorphic of the norhern part of the Kaczawa Mountains (SW Poland) Abstract   PDF
Zdzisław Baranowski
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Flysch formation in the Tertiary of the Polish Carpathians Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Flysch microfauna of the Hagenbach Valley (Northern Vienna Woods), Austria Abstract   PDF
Walter Grün
 
Vol 75, No 1 (2005) Forainiferal biostratigraphy of the Egerian flysch sediments in the Silesian Nappe, Outer Carpathians, Polish part of the Bieszczady Mountains Abstract   PDF
Krzysztof Bąk
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Foraminifera assemblages in the Valaginian of the Polish Lowlands Abstract   PDF
Janina Sztejn
 
Vol 46, No 1-2 (1976) Foraminifera from the brackish Santonian deposits in the North Sudetic Ba­sin (Western Poland) Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 75, No 3 (2005) Foraminifera from the Eocene Variegated Shales near Barwinek (Magura Unit, Outer Carpathians), the type locality of Noth (1912) revisited Abstract   PDF
Severyn Kender, Michael A. Kaminski, Marek Cieszkowski
 
Vol 77, No 3 (2007) Foraminifera from the Late Jurassic and Early Cretaceous carbonate platform facies of the southern part of the Crimea Mountains, Southern Ukraine Abstract   PDF
Marcin Krajewski, Barbara Olszewska
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Foraminifera from the transition beds between Lower and Upper Cretaceous in the Ukrainian Carpathians Abstract   PDF
N. Y. Dabagian
 
Vol 44, No 2-3 (1974) Foraminiferal assemblages and facies change in the Cretaceous flysch of the Nysa Graben (Sudety Mountains) Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz, Barbara Teisseyre
 
Vol 67, No 2-3 (1997): A tribute to Professor Stanisław Geroch Foraminiferal biostratigraphy of the Polish Outer Carpathians: a record of basin geohistory Abstract   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 83, No 3 (2013) Foraminiferal stratigraphy of Palaeogene deep-water red facies in the Gorce Mountains (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Krzysztof Bąk, Marta Bąk, Marzena Cieśla, Zbigniew Paul
 
Vol 88, No 2 (2018) Foreword to the Special Volume of Annales Societatis Geologorum Poloniae (ASGP) Details   PDF
Emese M. Bordy, Christian A. Meyer, Matteo Belvedere
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Formacja numulityczna w Zachodnich Karpatach fliszowych Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Formacje miedzionośne w Polsce Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 82, No 4 (2012) Formation of calcite by chemolithoautotrophic bacteria - a new hypothesis, based on microcrystalline cave pisoids Abstract   PDF
Michał Gradziński, Maria Jolanta Chmiel, Jacek Motyka
 
Vol 58, No 3-4 (1988) Formation of skarns and other calc-silicate rocks from the Sudetes Abstract   PDF
Marian Banaś, Ksenia Mochnacka
 
Vol 31, No 1 (1961) Fosforyty oligoceńskie kry glacjalnej z Krzywania (pow. Słupsk) Abstract   PDF
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 88, No 3 (2018) Fossil bacteria in Cenomanian–Turonian phosphate nodules and coprolites, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic Abstract   PDF
Khaldoun Al-Bassam, Patricie Halodová
 
Vol 75, No 2 (2005) Fracture and fault development in Werfenian quartzitic sandstones - A case study from the autochthonous cover of the Tatra Mts. (Poland) Abstract   PDF
Jacek Rubinkiewicz, Mirosław Ludwiniak
 
Vol 30, No 1 (1960) Fragments of exotic rocks in the pelagic deposits of the Bathonian of the Niedzica Series (Pieniny Klippen-Belt, Carpathians) Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Stanisław Mateusz Gąsiorowski, Tadeusz Wieser
 
Vol 33, No 4 (1963) Francuski mineralog F. S. Beudant na początku XIX wieku w Tatrach Abstract   PDF
Józef Szaflarski
 
Vol 29, No 2 (1959) Fucusopsis angulatus Palibin (Problematica) z warstw pstrych (dan-paleocen) osłony Pienińskiego Pasa Skałkowego Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 83, No 3 (2013) Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition and grain morphology Abstract   PDF
Dorota Salata
 
Vol 19, No 1 (1949) Garść wspomnień o Janie Nowaku Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 83, No 4 (2013) Gas generation in Carboniferous source rocks of the Variscan foreland basin: implications for a charge history of Rotliegend deposits with natural gases Abstract   PDF
Dariusz Botor, Bartosz Papiernik, Tomasz Maćkowski, Beata Reicher, Paweł Kosakowski, Grzegorz Machowski, Wojciech Górecki
 
Vol 33, No 4 (1963) Geneza anomalii siły ciężkości z rejonu środkowej części Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 31, No 2-4 (1961) Geneza i wiek terasy wysokiej w dolinie Sanu Abstract   PDF
Janusz Dziewański, Leszek Starkel
 
Vol 29, No 2 (1959) Geneza i wiek „serii witowskiej” Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Rafał Unrug
 
Vol 13 (1937) Geneza i znaczenie iłów warwowych odkrytych we wnętrzu ozu Abstract   PDF
Roman Błachowski
 
Vol 31, No 1 (1961) Geneza poziomu egzotykowego z Bukowca koło Przełęczy Użockiej (Polskie Karpaty Wschodnie) Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 60, No 1-4 (1990) Geneza żył klastycznych w skałach karbonu rejonu Rybnika Abstract   PDF
Jan Bromowicz, Janusz Magiera
 
Vol 87, No 2 (2017) Geochemistry and growth morphology of alkali feldspar crystals from an IAB iron meteorite – insight into possible hypotheses of their crystallization Abstract   PDF
Ewa Słaby, Łukasz Karwowski, Katarzyna Majzner, Richard Wirth, Andrzej Muszyński, Łukasz Birski, Klaus Simon, Andrzej Domonik, Izabela Moszumańska, Ryszard Orłowski
 
Vol 87, No 2 (2017) Geochemistry of trace elements in spring waters of the Lourdes area (France) Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński, Davide Rossi
 
Vol 79, No 2 (2009) Geodetic surveys in detection of geological features: a case study of Inowrocław area, central Poland Abstract   PDF
Zbigniew Szczerbowski
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Geodynamic evolution of the Carpathians Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 73, No 3 (2003) Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathian and Ouachitas case study Abstract   PDF
Jan Golonka, Andrzej Ślączka, Frank Picha
 
Vol 86, No 1 (2016) Geographic Information Systems (GIS) as a tool for interpretation of neotectonics in the Podhale area, Poland Abstract   PDF
Maciej Hajdukiewicz, Zbigniew Szczerbowski
 
Vol 12 (1936) Geohydrologisches liber die artezischen Wasser des Industriegebiets von Mijaczów, Myszków und Mrzygłód an der oberen Warta Abstract   PDF
Ludwik Kowalski
 
Vol 12 (1936) Geologia Centralnej Depresji Karpackiej na Pn od Lutowisk Abstract   PDF
Ludwik Horwitz
 
Vol 39, No 4 (1969) Geologia i mineralizacja złóż siarczków żelaza i syderytu w Rudkach (stresz. referatu) Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 40, No 1 (1970) Geologia i surowce bloku karkonosko-izerskiego Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 35, No 2 (1965) Geologia klifu kępy Swarzewskiej Abstract   PDF
Stanisław Rudowski
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Geologia Sidziny koło Jordanowa (Karpaty zachodnie) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 74, No 3 (2004) Geological control on the Osława River meander at Duszatyn, Western Bieszczady Mountains, Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 74, No 3 (2004) Geological framework of the Volhyn copper fields with a review of the Volhyn Flood Basalt Province (western margin of the East-European Craton) Abstract   PDF
Alexander Emetz, Adam Piestrzyński, Vasyl Zagnitko
 
Vol 89, No 4 (2019) Geological setting and Ediacaran–Palaeozoic evolution of the western slope of the East European Craton and adjacent regions Abstract   PDF
Paweł Poprawa
 
Vol 17 (1947) Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu i fiołkowego fluorytu Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Géologie des cadres du Détroit de Gibraltar - nouveaux points de vue Abstract   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 9 (1933) Geologja okolicy Myślenic na zachód od Raby Abstract   PDF
Jadwiga Burtanówna
 
Vol 81, No 3 (2011) Geology and petroleum geochemistry of Miocene strata in the Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep and its Palaeozoic-Mesozoic basement Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 76, No 3 (2006) Geology, mineralogy and origin of Zhyrychi native copper deposit (North-Western Ukraine) Abstract   PDF
Alexander Emetz, Adam Piestrzyński, Vasyl Zagnitko, Leonid Pryhodko, Adam Gaweł
 
Vol 77, No 1 (2007) Geology of Krynica Spa, Western Outer Carpathians, Poland Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Witold Zuchiewicz
 
Vol 67, No 1 (1997) Geology of sub-Quaternary basement and stratigraphy of Quaternary sediments in the Middle Notec River valley Abstract   PDF
Jan Dzierżek
 
Vol 87, No 2 (2017) Geology of the Magura Nappe in the Osielec area with emphasis on an Eocene olistostrome with metabasite olistoliths (Outer Carpathians, Poland) Abstract   PDF
Marek Cieszkowski, Tomasz Kysiak, Mateusz Szczęch, Anna Wolska
 
Vol 72, No 1 (2002) Geometric analysis of steep-dipping dislocations within the granitoid core in the Polish part of the Tatra Mts Abstract   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 70, No 3-4 (2000) Geometry of faceted spurs on an active normal fault: case study of the Central Wasatch Fault, Utah, U.S.A. Abstract   PDF
Witold A. Zuchiewicz, James P. McCalpin
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Geopetal structures as indicators of top and bottom Abstract   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 62, No 2 (1992) Giant-scale cross-bedded Miocene biocalcarenites in the northern margin of the Carpathian foredeep Abstract   PDF
Andrzej Łaptaś
 
Vol 8, No 2 (1932) Glacial and fluvioglacial formations in the southern Lwów District Abstract   PDF
W. Przepiórski
 
Vol 56, No 3-4 (1986) Glacimarine sedimentation of muds in Hornsund Fjord, Spitsbergen Abstract   PDF
Krzysztof Görlich
 
Vol 77, No 2 (2007) Glaciomarginal deposition in the Otmuchów Depression, SW Poland, and its palaeogeographical implications Abstract   PDF
Tomasz Salamon, Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 31, No 2-4 (1961) Glacitektonika iłów poznańskich w okolicy Kalisza Abstract   PDF
Zbigniew R. Olewicz
 
Vol 31, No 2-4 (1961) Glacitektonika Wzgórz Ostrzeszowskich Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 73, No 3 (2003) Glaucony from the condensed Lower-Middle Jurassic deposits of the Križna Unit, Western Tatra Mountains, Poland Abstract   PDF
Renata Jach, Krzysztof Starzec
 
Vol 20, No 1-2 (1950) Glaukonit z fliszu karpackiego Abstract   PDF
A. Szubartowski
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Globotruncanidae zones in the Upper Cretaceous within the Tara Birsei area (Crystalline-Mesozoic zone, Eastern Carpathians) Abstract   PDF
Jana Sandulescu
 
Vol 25, No 2 (1955) Glony wapienne eocenu Tatr Abstract   PDF
Jerzy Małecki
 
Vol 40, No 1 (1970) Glony zielone (Chlorophyta) z osadów polskiego miocenu Abstract   PDF
Jerzy Małecki
 
Vol 37, No 3 (1967) Gnejsy sowiogórskie w świetle badań strukturalnych Abstract   PDF
Wojciech Grocholski
 
Vol 44, No 1 (1974) Goniatitina from the Upper Visean (Gałęzice Syncline, Holy Cross Mts) Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 43, No 2 (1973) Goniatyty wapienia węglowego z Gałęzic Abstract   PDF
Stanisław Czarniecki
 
Vol 31, No 1 (1961) Górnoeoceńska fauna z Bukowca Abstract   PDF
Wilhelm Krach, Stanisław Liszka
 
Vol 43, No 1 (1973) Górnojurajskie Triaxonia z okolic Częstochowy Abstract   PDF
Zofia Fibich
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Granica między strukturą zachodnio- i wschodniosudecką Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 39, No 4 (1969) Granitoidy salairskie Ałtaju Mongolskiego w rejonie Kobdo (Mongolia) Abstract   PDF
Marian Dumicz, Jerzy Don, Kazimierz Kozłowski
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Granulometryczna i litologiczno-petrograficzna charakterystyka gliny zwałowej z doliny Wilkowskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Bolesław Kowalski, Eugeniusz Gromada, Michał Swałdek
 
Vol 89, No 4 (2019) Graptolite biostratigraphy and dating of the Ordovician–Silurian shale succession of the SW slope of the East European Craton Abstract   PDF
Teresa Podhalańska
 
Vol 66, No 1 (1996) Gravity flow origin of glaciolacustrine sediments in a tectonically active basin (Pleistocen central Poland) Abstract   PDF
Beata Gruszka, Tomasz Zieliński
 
401 - 480 of 2165 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>