Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 66, No 1 (1996) Calcareous nannoplankton of the Globigerina Marls (Leluchów Marls Member), Magura Nappe, West Carpathians Abstract   PDF
Marta Oszczypko
 
Vol 42, No 2-3 (1972) Calcite paramorphs in the aragonite concretions Abstract   PDF
Aleksandra Kostecka
 
Vol 75, No 1 (2005) Calpionellid and nannoconid stratigraphy and microfacies at the Tithonian-Berriasian boundary in the Sierra del Infierno (western Cuba) Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski, Dora García Delgado, Santa Gil González
 
Vol 81, No 3 (2011) Cambrian organic microfossils at the border area of the East- and West-European platforms (SE Poland and western Ukraine) Abstract   PDF
Monika Jachowicz-Zdanowska
 
Vol 37, No 3 (1967) Cambrotrypa (Tabulata) z metamorfiku Sudetów Zachodnich Abstract   PDF
Tadeusz Gunia
 
Vol 87, No 4 (2017) Campanian–Maastrichtian foraminiferal stratigraphy and palaeoenvironment of the Lower Tar Member in the Wadi Tar section, Western Sirte Basin (Libya) Abstract   PDF
Sefau O. Tshakreen, M. Adam Gasiński, Elżbieta Machaniec, Agnieszka Mącznik
 
Vol 41, No 2 (1971) Carboniferous Holothuroidea sclerites in the Upper Silesia Coal Basin (Southern Poland) Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 43, No 1 (1973) Caves filled with clastic dolomite and galena mineralization in disaggregated dolomites Abstract   PDF
Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk
 
Vol 32, No 2 (1962) Cechsztyńskie wapienie laminowane w Niecce Gałęzickiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Aleksandra Kostecka
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Cechy strukturalne osadów wydmowych pustyń Azji południowo-zachodniej Abstract   PDF
Teresa Dymowska, Wiesław Dymowski, Jan Mityk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Cechy strukturalne serii węglonośnej południowej części Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF
Wiesław Bogacz, Maciej J. Kotarba, Julian Krach
 
Vol 8, No 1 (1932) Cendres volcaniques tombées en Avril 1932 a Buenos Aires Abstract   PDF
Stefan Kreutz, M. Jurek
 
Vol 42, No 1 (1972) Cenomanian benthonic foraminifera in the southern part of the Eastern Carpathians (Romania) Abstract   PDF
Theodor Neagu
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Cenomanian planktonie foraminif­era in the southern part of the Eastern Carpathians Abstract   PDF
Theodor Neagu
 
Vol 67, No 2-3 (1997): A tribute to Professor Stanisław Geroch Cenomanian to Lower Eocene deep-water agglutinated Foraminifera from the Zumaya Section, Northern Spain Abstract   PDF
Wolfgang Kuhnt, Michael A. Kaminski
 
Vol 74, No 3 (2004) Cenozoic dynamics of the Dębina Salt Dome, Kleszczów Graben, inferred from structural features of the Tertiary-Quaternary cover Abstract   PDF
Andrzej Hałuszczak
 
Vol 79, No 1 (2009) Cephalopod fauna and stratigraphy of the Adnet type red deposits of the Krížna unit in the Western Tatra Mountains, Poland Abstract   PDF
Ryszard Myczyński, Renata Jach
 
Vol 83, No 2 (2013) Changes in groundwater storage, Kamienna drainage basin, southeastern Poland Abstract   PDF
Jan Prażak
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Characeae from Keuper sediments of the Kolbark district Abstract   PDF
Wiesław Bilan
 
Vol 59, No 3-4 (1989) Characteristics and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), South Poland Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 79, No 3 (2009) Characterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Abstract   PDF
Włodzimierz J. Mościcki
 
Vol 22, No 3 (1952) Charakterystyka dwóch asfaltytów przy pomocy analizy termicznej różnicowej Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 34, No 1-2 (1964) Charakterystyka geologiczna i petrograficzno-facjalna helwetu synkliny Memaliaj-Luftynia (Albania) Abstract   PDF
Andrzej Różkowski, Stefan Cebulak
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Charakterystyka geologiczna śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz, Stefan Śliwiński
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Charakterystyka jednego z ciał rudnych ze złoża cynku i ołowiu ko­palni Trzebionka Abstract   PDF
Marek Szuwarzyński
 
Vol 22, No 3 (1952) Charakterystyka limonitów krajowych przy pomocy analizy termicznej różnicowej Abstract   PDF
Jan J. Głogoczowski
 
Vol 34, No 3 (1964) Charakterystyka litologiczna wapieni wizeńskich w Czernej koło Krzeszowic Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Anna Siedlecka
 
Vol 37, No 1 (1967) Charakterystyka mikroflorystyczna górnośląskiego karbonu produktywnego w polskiej części zagłębia Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 32, No 1 (1962) Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna warunków facjalnych tworzenia się skał serii menilitowej Wschodnich Karpat Abstract   PDF
M. P. Gabinet, J. M. Jurczakiewicz
 
Vol 41, No 2 (1971) Charakterystyka paleobotaniczna młodotrzeciorzędowych osadów w Gozdnicy na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Anna Stachurska, Stanisław Dyjor, Maria Kordysz, Anna Sadowska
 
Vol 35, No 3 (1965) Charakterystyka paleobotaniczna pliocenu Krościenka Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 32, No 1 (1962) Charakterystyka petrograficzna otoczaków skał wylewnych z utworów permskich okolic Olkusza Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Anna Siedlecka
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Charakterystyka petrograficzna utlenionych rud cynku i ołowiu ze złóż obszaru Bolesławia i Olkusza Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 33, No 1 (1963) Charakterystyka wód mioceńskich Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Tadeusz Szefer, Krystyna Wittek
 
Vol 50, No 1 (1980) Charakterystyka wodonośności fliszu karpackiego na podstawie wydatku studzien Abstract   PDF
Henryk Niedzielski
 
Vol 71, No 2 (2001) Chemical composition and origin of ionic ratios in the Iwonicz anticline mineralized groundwaters (Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Adam Porowski
 
Vol 75, No 2 (2005) Chemistry of cave water in Smocza Jama, city of Kraków, Poland Abstract   PDF
Jacek Motyka, Michał Gradziński, Kazimierz Różkowski, Andrzej Górny
 
Vol 29, No 2 (1959) Chojnicki profil cechsztynu Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 80, No 1 (2010) Chronicle of the Polish Geological Society - Algirdas Gaigalas (1933-2009) Abstract   PDF
Wojciech Narębski, Zbigniew Wójcik, Alfred Uchman
 
Vol 80, No 1 (2010) Chronicle of the Polish Geological Society - Jerzy Głazek (1936-2009) Abstract   PDF
Ryszard Gradziński
 
Vol 77, No 3 (2007) Chronicle of the Polish Geological Society - Witold Żabiński (1929-2007) Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 58, No 1-2 (1988) Chronologia termoluminescencyjna osadów lądolodu Sanian (=Elsterian II) w dorzeczu Sanu i górnego Dniestru Abstract   PDF
Jerzy Butrym, Henryk Maruszczak, Józef Wojtanowicz
 
Vol 79, No 3 (2009) Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Abstract   PDF
Tadeusz Sokołowski, Renata Stachowicz-Rybka
 
Vol 32, No 2 (1962) Cieszynity z miejscowości Pogórz koło Bielska Abstract   PDF
Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 30, No 1 (1960) Cios termiczny w dajkach Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 3 (1976) Cios w utworach mezozoicznych południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich między Ostrowem a Straszniowem Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 32, No 3 (1962) Clavulinoides gaultinus (Morozova 1948) (Foraminifera) dans le Flysch crétacé en Roumanie Abstract   PDF
Theodor A. Neagu
 
Vol 67, No 2-3 (1997): A tribute to Professor Stanisław Geroch Coiling modes in the Family Plectorecurvoididae (Foraminiferida) Abstract   PDF
Emil Platon
 
Vol 44, No 2-3 (1974) Collapse breccia in the ore-bearing dolomite of the Olkusz mine (Cracow-Silesian ore district) Abstract   PDF
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 83, No 2 (2013) Colour pattern of Naticopsis planispira (Neritimorpha, Gastropoda) shell from Upper Carboniferous of Upper Silesian Coal Basin, southern Poland Abstract   PDF
Wojciech Krawczyński
 
Vol 83, No 4 (2013) Compaction-related style of Rusophycus preservation from Furongian (Upper Cambrian) of Holy Cross Mountains (Poland) Abstract   PDF
Grzegorz Sadlok
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Comparison of characteristic of Rzehakinidae in the Carpathian region and Pacific province Abstract   PDF
M. Y. Serova
 
Vol 77, No 3 (2007) Conditions of accumulation and sedimentary architecture of the upper Westphalian Cracow Sandstone Series (Upper Silesia Coal Basin, Poland) Abstract   PDF
Marek Doktor
 
Vol 80, No 1 (2010) Coniacian-?Santonian paralic sedimentation in the Rakowice Małe area of the North Sudetic Basin, SW Poland: sedimentary facies, ichnological record and palaeogeographical reconstruction of an evolving marine embayment Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 85, No 3 (2015) Construction of ichnogeneric names Abstract   PDF
Andrew K. Rindsberg
 
Vol 42, No 4 (1972) Contact relations of the ore-bearing dolomite in the Triassic of the Cracow-Silesian region Abstract   PDF
Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk, Piotr Sobczyński
 
Vol 7 (1931) Contributions a l’historie des bassins plioceniques dan les pays ponto-caspiens. Note sur la classification des Cardidae des faunes saumatres Abstract   PDF
Stanisław Zuber
 
Vol 82, No 1 (2012) Corals from the Tithonian carbonate complex in the Dąbrowa Tarnowska-Szczucin area (Polish Carpathian Foreland) Abstract   PDF
Elżbieta Morycowa
 
Vol 73, No 2 (2003) Correlation of Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep) Abstract   PDF
Aida S. Andreyeva-Grigorovich, Nestor Oszczypko, Natalia A. Savitskaya, Andrzej Ślączka, Natalia A. Trofimovich
 
Vol 81, No 3 (2011) Correlation of the Middle Miocene deposits in SE Poland and western Ukraine based on foraminifera and calcareous nannoplankton Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 60, No 1-4 (1990) Correlation of the Tournaisian miospore zonations of Poland and the British Isles Abstract   PDF
Geoffrey Clayton, Elżbieta Turnau
 
Vol 59, No 1-2 (1989) Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Nestor Oszczypko
 
Vol 71, No 1 (2001) Cretaceous basin evolution in the Lublin area along the Teisseyre-Tornquist Zone (SE Poland) Abstract   PDF
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
Vol 72, No 2 (2002) Crevassing of an inland dune during the 1998 flood in upper Vistula river valley (South Poland) Abstract   PDF
Piotr Gębica, Tadeusz Sokołowski
 
Vol 88, No 3 (2018) Crinoids (Crinoidea, Echinodermata) from the Middle Jurassic (Callovian) of eastern Poland: a case study from the Żebrak IG 1 borehole Abstract   PDF
Mariusz A. Salamon, Anna Feldman-Olszewska
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Critical analysis of Cambrian ichnogenus Plagiogmus Roedel, 1929 Abstract   PDF
Włodzimierz R. Kowalski
 
Vol 88, No 3 (2018) Cryptic encrusting fauna inside invertebrate fossils from the Ordovician of Estonia Abstract   PDF
Olev Vinn, Andrej Ernst, Ursula Toom, Mare Isakar
 
Vol 85, No 3 (2015) Cylindrichnus concentricus Toots in Howard, 1966 (trace fossil) in its type locality, Upper Cretaceous, Wyoming Abstract   PDF
Allan A. Ekdale, Sherie C. Harding
 
Vol 7 (1931) Częściowy przewodnik wycieczki Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatry. (Serja osadowa okolic Doliny Kościeliskiej i Hali Gąsienicowej - Kopy Magóry) Abstract   PDF
Ferdynand Rabowski
 
Vol 26, No 4 (1956) Czesław Kuźniar (1889-1955) Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 36, No 4 (1966) Czesław Pachucki (1898-1965) Abstract   PDF
Jan Morawski
 
Vol 35, No 4 (1965) Czesław Poborski (1916-1964) Abstract   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Czesław Żak (1921-1992) Abstract   PDF
Zbigniew Rubinowski, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 3 (1926) Czterdzieści lat Zakładu Geologicznego w Uniwersytecie Jagiellońskim a geologja ekonomiczna Abstract   PDF
Karol Bohdanowicz
 
Vol 3 (1926) Czterdziestolecie Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1886-1925) Abstract   PDF
Władysław Szajnocha
 
Vol 32, No 1 (1962) Czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1921-1961 Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 13 (1937) Czwartorzęd na przedgórzu arkuszy Sambor i Dobromil Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Czwartorzędowe ruchy tektoniczne a rzeźba przełomu Dunajca przez Beskid Sądecki Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 12 (1936) Czy badania nad luminescencją kalcytów mogą mieć znaczenie dla badań geologicznych? Abstract   PDF
Stefan Kreutz
 
Vol 5 (1928) Czy istnieją L3 i L4 w Polsce? Abstract   PDF
Stanisław Pawłowski
 
161 - 240 of 2159 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>