Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 4 (1959) Budowa geologiczna regionu gdańskiego Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 31, No 1 (1961) Budowa geologiczna rejonu Lubaczowa Abstract   PDF
Władysław Moryc
 
Vol 44, No 2-3 (1974) Budowa geologiczna "Wypiętrzenia Rzeszotarskiego" w świetle najnowszych danych wiertniczych i geofizycznych Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 2 (1925) Budowa geologiczna źródłowisk Olzy koło Istebny na Śląsku Cieszyńskim Abstract   PDF
Władysław Szajnocha
 
Vol 58, No 1-2 (1988) Budowa i ewolucja strukturalna okna tektonicznego Mszany Dolnej, polskie Karpaty Zewnętrzne Abstract   PDF
Leonard Mastella
 
Vol 90, No 4 (2020) Buntsandstein magnetostratigraphy in Poland: new data from the Brześć Kujawski IG-1 borehole Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Anna Becker
 
Vol 81, No 3 (2011) Burial and thermal history and hydrocarbon generation modelling of the Lower Palaeozoic source rocks in the Kraków-Rzeszów area (SE Poland) Abstract   PDF
Paweł Kosakowski, Magdalena Wróbel
 
Vol 89, No 2 (2019) Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland) Abstract   PDF
Dariusz Botor, Jan Golonka, Aneta A. Anczkiewicz, István Dunkl, Bartosz Papiernik, Justyna Zając, Piotr Guzy
 
Vol 90, No 2 (2020) Burial and thermal history of the Upper Silesian Coal Basin (Poland) constrained by maturity modelling – implications for coalification and natural gas generation Abstract   PDF
Dariusz Botor
 
Vol 6 (1929) Calcaires a Alvéolines de Mali Trvolit-Čuka Kunors dans l’Albanie moyenne Abstract   PDF
Józef Premik
 
Vol 82, No 3 (2012) Calcareous nannofossil biostratigraphy and sedimentary environment of Valanginian-Hauterivian rhythmites (Silesian Nappe, Polish Carpathians) Abstract   PDF
Mariusz Kędzierski, Agata Ochabska
 
Vol 85, No 1 (2015) Calcareous nannofossils and foraminifera from the youngest deposits of the Siary Subunit (Oligocene, Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Andrzej Szydło
 
Vol 66, No 1 (1996) Calcareous nannoplankton of the Globigerina Marls (Leluchów Marls Member), Magura Nappe, West Carpathians Abstract   PDF
Marta Oszczypko
 
Vol 42, No 2-3 (1972) Calcite paramorphs in the aragonite concretions Abstract   PDF
Aleksandra Kostecka
 
Vol 91, No 3 (2021) Callovian and Kimmeridgian fossils and stratigraphy of the Blue Nile Basin (central western Ethiopia) Abstract   PDF
Sreepat Jain, Roland Schmerold
 
Vol 75, No 1 (2005) Calpionellid and nannoconid stratigraphy and microfacies at the Tithonian-Berriasian boundary in the Sierra del Infierno (western Cuba) Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski, Dora García Delgado, Santa Gil González
 
Vol 81, No 3 (2011) Cambrian organic microfossils at the border area of the East- and West-European platforms (SE Poland and western Ukraine) Abstract   PDF
Monika Jachowicz-Zdanowska
 
Vol 37, No 3 (1967) Cambrotrypa (Tabulata) z metamorfiku Sudetów Zachodnich Abstract   PDF
Tadeusz Gunia
 
Vol 87, No 4 (2017) Campanian–Maastrichtian foraminiferal stratigraphy and palaeoenvironment of the Lower Tar Member in the Wadi Tar section, Western Sirte Basin (Libya) Abstract   PDF
Sefau O. Tshakreen, M. Adam Gasiński, Elżbieta Machaniec, Agnieszka Mącznik
 
Vol 41, No 2 (1971) Carboniferous Holothuroidea sclerites in the Upper Silesia Coal Basin (Southern Poland) Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 43, No 1 (1973) Caves filled with clastic dolomite and galena mineralization in disaggregated dolomites Abstract   PDF
Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk
 
Vol 32, No 2 (1962) Cechsztyńskie wapienie laminowane w Niecce Gałęzickiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Aleksandra Kostecka
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Cechy strukturalne osadów wydmowych pustyń Azji południowo-zachodniej Abstract   PDF
Teresa Dymowska, Wiesław Dymowski, Jan Mityk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Cechy strukturalne serii węglonośnej południowej części Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF
Wiesław Bogacz, Maciej J. Kotarba, Julian Krach
 
Vol 8, No 1 (1932) Cendres volcaniques tombées en Avril 1932 a Buenos Aires Abstract   PDF
Stefan Kreutz, M. Jurek
 
Vol 42, No 1 (1972) Cenomanian benthonic foraminifera in the southern part of the Eastern Carpathians (Romania) Abstract   PDF
Theodor Neagu
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Cenomanian planktonie foraminif­era in the southern part of the Eastern Carpathians Abstract   PDF
Theodor Neagu
 
Vol 67, No 2-3 (1997): A tribute to Professor Stanisław Geroch Cenomanian to Lower Eocene deep-water agglutinated Foraminifera from the Zumaya Section, Northern Spain Abstract   PDF
Wolfgang Kuhnt, Michael A. Kaminski
 
Vol 74, No 3 (2004) Cenozoic dynamics of the Dębina Salt Dome, Kleszczów Graben, inferred from structural features of the Tertiary-Quaternary cover Abstract   PDF
Andrzej Hałuszczak
 
Vol 79, No 1 (2009) Cephalopod fauna and stratigraphy of the Adnet type red deposits of the Krížna unit in the Western Tatra Mountains, Poland Abstract   PDF
Ryszard Myczyński, Renata Jach
 
Vol 83, No 2 (2013) Changes in groundwater storage, Kamienna drainage basin, southeastern Poland Abstract   PDF
Jan Prażak
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Characeae from Keuper sediments of the Kolbark district Abstract   PDF
Wiesław Bilan
 
Vol 59, No 3-4 (1989) Characteristics and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), South Poland Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 79, No 3 (2009) Characterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Abstract   PDF
Włodzimierz J. Mościcki
 
Vol 22, No 3 (1952) Charakterystyka dwóch asfaltytów przy pomocy analizy termicznej różnicowej Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 34, No 1-2 (1964) Charakterystyka geologiczna i petrograficzno-facjalna helwetu synkliny Memaliaj-Luftynia (Albania) Abstract   PDF
Andrzej Różkowski, Stefan Cebulak
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Charakterystyka geologiczna śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz, Stefan Śliwiński
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Charakterystyka jednego z ciał rudnych ze złoża cynku i ołowiu ko­palni Trzebionka Abstract   PDF
Marek Szuwarzyński
 
Vol 22, No 3 (1952) Charakterystyka limonitów krajowych przy pomocy analizy termicznej różnicowej Abstract   PDF
Jan J. Głogoczowski
 
Vol 34, No 3 (1964) Charakterystyka litologiczna wapieni wizeńskich w Czernej koło Krzeszowic Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Anna Siedlecka
 
Vol 37, No 1 (1967) Charakterystyka mikroflorystyczna górnośląskiego karbonu produktywnego w polskiej części zagłębia Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 32, No 1 (1962) Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna warunków facjalnych tworzenia się skał serii menilitowej Wschodnich Karpat Abstract   PDF
M. P. Gabinet, J. M. Jurczakiewicz
 
Vol 41, No 2 (1971) Charakterystyka paleobotaniczna młodotrzeciorzędowych osadów w Gozdnicy na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Anna Stachurska, Stanisław Dyjor, Maria Kordysz, Anna Sadowska
 
Vol 35, No 3 (1965) Charakterystyka paleobotaniczna pliocenu Krościenka Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 32, No 1 (1962) Charakterystyka petrograficzna otoczaków skał wylewnych z utworów permskich okolic Olkusza Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Anna Siedlecka
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Charakterystyka petrograficzna utlenionych rud cynku i ołowiu ze złóż obszaru Bolesławia i Olkusza Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 33, No 1 (1963) Charakterystyka wód mioceńskich Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Tadeusz Szefer, Krystyna Wittek
 
Vol 50, No 1 (1980) Charakterystyka wodonośności fliszu karpackiego na podstawie wydatku studzien Abstract   PDF
Henryk Niedzielski
 
Vol 71, No 2 (2001) Chemical composition and origin of ionic ratios in the Iwonicz anticline mineralized groundwaters (Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Adam Porowski
 
Vol 75, No 2 (2005) Chemistry of cave water in Smocza Jama, city of Kraków, Poland Abstract   PDF
Jacek Motyka, Michał Gradziński, Kazimierz Różkowski, Andrzej Górny
 
Vol 29, No 2 (1959) Chojnicki profil cechsztynu Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
In press Chromium-rich illite/smectite in the basal Balinka Conglomerate of the Upper Carboniferous-Permian Boskovice Basin (Bohemian Massif) Abstract   PDF
Pavla Hršelová, Stanislav Houzar, David Buriánek, Dalibor Všianský, Marek Szczerba, Zuzanna Ciesielska, Jindřich Štelcl, Slavomír Nehyba
 
Vol 80, No 1 (2010) Chronicle of the Polish Geological Society - Algirdas Gaigalas (1933-2009) Abstract   PDF
Wojciech Narębski, Zbigniew Wójcik, Alfred Uchman
 
Vol 80, No 1 (2010) Chronicle of the Polish Geological Society - Jerzy Głazek (1936-2009) Abstract   PDF
Ryszard Gradziński
 
Vol 77, No 3 (2007) Chronicle of the Polish Geological Society - Witold Żabiński (1929-2007) Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 58, No 1-2 (1988) Chronologia termoluminescencyjna osadów lądolodu Sanian (=Elsterian II) w dorzeczu Sanu i górnego Dniestru Abstract   PDF
Jerzy Butrym, Henryk Maruszczak, Józef Wojtanowicz
 
Vol 79, No 3 (2009) Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Abstract   PDF
Tadeusz Sokołowski, Renata Stachowicz-Rybka
 
Vol 32, No 2 (1962) Cieszynity z miejscowości Pogórz koło Bielska Abstract   PDF
Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 30, No 1 (1960) Cios termiczny w dajkach Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 3 (1976) Cios w utworach mezozoicznych południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich między Ostrowem a Straszniowem Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 32, No 3 (1962) Clavulinoides gaultinus (Morozova 1948) (Foraminifera) dans le Flysch crétacé en Roumanie Abstract   PDF
Theodor A. Neagu
 
Vol 67, No 2-3 (1997): A tribute to Professor Stanisław Geroch Coiling modes in the Family Plectorecurvoididae (Foraminiferida) Abstract   PDF
Emil Platon
 
Vol 44, No 2-3 (1974) Collapse breccia in the ore-bearing dolomite of the Olkusz mine (Cracow-Silesian ore district) Abstract   PDF
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 83, No 2 (2013) Colour pattern of Naticopsis planispira (Neritimorpha, Gastropoda) shell from Upper Carboniferous of Upper Silesian Coal Basin, southern Poland Abstract   PDF
Wojciech Krawczyński
 
Vol 83, No 4 (2013) Compaction-related style of Rusophycus preservation from Furongian (Upper Cambrian) of Holy Cross Mountains (Poland) Abstract   PDF
Grzegorz Sadlok
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Comparison of characteristic of Rzehakinidae in the Carpathian region and Pacific province Abstract   PDF
M. Y. Serova
 
Vol 91, No 4 (2021) Composition of organic matter and thermal maturity of Mesozoic and Cenozoic sedimentary rocks in East Herzegovina (External Dinarides, Bosnia and Herzegovina) Abstract   PDF
Nikoleta Aleksić, Aleksandar Kostić, Miloš Radonjić
 
Vol 77, No 3 (2007) Conditions of accumulation and sedimentary architecture of the upper Westphalian Cracow Sandstone Series (Upper Silesia Coal Basin, Poland) Abstract   PDF
Marek Doktor
 
Vol 80, No 1 (2010) Coniacian-?Santonian paralic sedimentation in the Rakowice Małe area of the North Sudetic Basin, SW Poland: sedimentary facies, ichnological record and palaeogeographical reconstruction of an evolving marine embayment Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 85, No 3 (2015) Construction of ichnogeneric names Abstract   PDF
Andrew K. Rindsberg
 
Vol 42, No 4 (1972) Contact relations of the ore-bearing dolomite in the Triassic of the Cracow-Silesian region Abstract   PDF
Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk, Piotr Sobczyński
 
Vol 90, No 3 (2020) Continental ichnology – introduction to the volume Details   PDF
Hendrik Klein, Lorenzo Marchetti, Lara Sciscio, Maren Jansen
 
Vol 92, No 2 (2022) Contrasting styles of siliciclastic flysch sedimentation in the Upper Cretaceous of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians: sedimentology and genetic implications Abstract   PDF
Piotr Strzeboński
 
Vol 7 (1931) Contributions a l’historie des bassins plioceniques dan les pays ponto-caspiens. Note sur la classification des Cardidae des faunes saumatres Abstract   PDF
Stanisław Zuber
 
Vol 82, No 1 (2012) Corals from the Tithonian carbonate complex in the Dąbrowa Tarnowska-Szczucin area (Polish Carpathian Foreland) Abstract   PDF
Elżbieta Morycowa
 
Vol 73, No 2 (2003) Correlation of Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep) Abstract   PDF
Aida S. Andreyeva-Grigorovich, Nestor Oszczypko, Natalia A. Savitskaya, Andrzej Ślączka, Natalia A. Trofimovich
 
Vol 81, No 3 (2011) Correlation of the Middle Miocene deposits in SE Poland and western Ukraine based on foraminifera and calcareous nannoplankton Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 60, No 1-4 (1990) Correlation of the Tournaisian miospore zonations of Poland and the British Isles Abstract   PDF
Geoffrey Clayton, Elżbieta Turnau
 
Vol 59, No 1-2 (1989) Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Nestor Oszczypko
 
Vol 71, No 1 (2001) Cretaceous basin evolution in the Lublin area along the Teisseyre-Tornquist Zone (SE Poland) Abstract   PDF
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
161 - 240 of 2238 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>