Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 62, No 2 (1992) Variation in δ13C and δ18O in late Jurassic carbonates, Submediterranean Province, Europe Abstract   PDF
Andrzej Pisera, Muharrem Satir, Michał Gruszczyński, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski
 
Vol 85, No 3 (2015) Vertebrate tracks in Late Pleistocene–Early Holocene (?) carbonate aeolianites, Paphos, Cyprus Abstract   PDF
Jesper Milàn, Georgios Theodorou, David B. Loope, Ioannis Panayides, Lars B. Clemmensen, Maria Gkioni
 
Vol 13 (1937) Vertikale Reichweite von Megasporentypen im Karbon des Bassin du Nord Abstract   PDF
Jan Zerndt
 
Vol 58, No 3-4 (1988) Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland) Abstract   PDF
Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Volcaniclastic alluvial aprons in the Tertiary of Sofia district (Bulgaria) Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Andrzej Muszyński
 
Vol 32, No 4 (1962) W 50-lecie „Przeglądowej mapy geologicznej Ziem Polskich” Józefa Grzybowskiego Abstract   PDF
Henryk Świdziński
 
Vol 32, No 4 (1962) W pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Pracowni Paleontologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 33, No 4 (1963) W pięćdziesięciolecie pracy Kazimierza Wójcika o jurze Kruhela Wielkiego pod Przemyślem Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 32, No 3 (1962) W sprawie genezy wapieni osiarkowanych rejonu Grzybowa Abstract   PDF
Stanisław Kwiatkowski
 
Vol 22, No 4 (1952) W sprawie genezy łupków menilitowych Abstract   PDF
Czesław Kuźniar
 
Vol 21, No 2 (1951) W sprawie morskiego miocenu na Podhalu Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 52, No 1-4 (1982) W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili, Wojciech Jaroszewski, Edward Passendorfer
 
Vol 11 (1935) W sprawie wieku mioceńskich wapieni ostrygowych z okolic Krakowa Abstract   PDF
Eugeniusz Panow
 
Vol 62, No 3-4 (1992) W sprawie wieku osadów plejstoceńskich Kątach w dolince Międzypotocza Abstract   PDF
Mieczysław Klimaszewski
 
Vol 43, No 4 (1973) Walery Goetel (1889-1972) Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Walery Łoziński (1880-1944) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 22, No 4 (1952) Walne Zebranie PTG w dniu 23 września 1952 w Kazimierzu Dolnym Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 37, No 4 (1967) Walny Zjad Delegatów PTG w Zawoi, 1966 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Walny Zjazd Delagatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 44, No 4 (1974) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Augustowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 35, No 4 (1965) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach, 1964 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Kielcach 1981 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koninie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 47, No 4 (1977) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Starachowicach Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 46, No 4 (1976) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Świdnicy Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 34, No 4 (1964) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Szczawnicy, 1963 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 36, No 4 (1966) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu, 1965 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 39, No 4 (1969) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Wieliczce, 1968 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu koło Sanoka Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 38, No 4 (1968) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zgorzelcu, 1967 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 41, No 4 (1971) Walny Zjazd Delegatów PTG w Lublinie, 1970 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 33, No 4 (1963) Walny Zjazd Delegatów PTG w Sanoku, 1961 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 43, No 4 (1973) Walny Zjazd Delegatów w Cetniewie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Piotrkowie Trybunalskim, 1980 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Wanda Grużewska (1885-1971) Abstract   PDF
Maria Langie
 
Vol 29, No 1 (1959) Wapień muszlowy północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na zachód od Skarżyska Kamiennej Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Warstwowania utworów eolicznych w świetle danych z eksperymentu przeprowadzonego w tunelu aerodynamicznym Abstract   PDF
Jędrzej Müller
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Warstwy chalcedonowe tremadoku Gór Świętokrzyskich, studium petrograficzne Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1 (1923) Warstwy inoceramowe z łomu w Szymbarku koło Gorlic Abstract   PDF
Marja Dylążanka
 
Vol 33, No 2 (1963) Warstwy krośnieńskie dolne z Roztok Dolnych (Polskie Karpaty wschodnie) Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Warunki paleohydrogeologiczne Przedgórza Karpat Środkowych przed wczesnym badenem Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 41, No 3 (1971) Warunki petrofizyczne i stosowanie metody sejsmicznej na obszarze zachodniego Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak, Dorota Nowak
 
Vol 19, No 1 (1949) Wawrzyniec Teisseyre (1860-1939) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 50, No 3-4 (1980) Wczesnoholoceńskie zespoły mięczaków z Podgrodzia nad Wisłoką Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 86, No 3 (2016) Weathering in a regolith on the Werenskioldbreen forefield (SW Spitsbergen): modelling of pore water chemistry Abstract   PDF
Monika Kwaśniak-Kominek, Maciej Manecki, Grzegorz Rzepa, Anna M. Płonka, Dorota Górniak
 
Vol 89, No 3 (2019) Weathering in a regolith on the Werenskioldbreen Glacier forefield (SW Spitsbergen). 2. Speciation of Fe, Mn, Pb, Cu and Zn in the chronosequence Abstract   PDF
Grzegorz Rzepa, Maciej Manecki, Grzegorz Jakubski, Monika Kwaśniak-Kominek, Jerzy Czerny, Dorota Górniak
 
Vol 49, No 1-2 (1979) Węgiel we fliszu karpackim – kilka spostrzeżeń sedymentologicznych Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 47, No 3 (1977) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 1. Sedimentary structures and textural differentiation Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 47, No 4 (1977) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 2. A study in significance of rock colouration Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 48, No 1 (1978) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 3. Interpretation in light of heavy-mineral data Abstract   PDF
Halina Nemec, Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 44, No 4 (1974) Wgłębna tektonika brzegu Karpat w okolicy Tamowa i Pilzna Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 67, No 2-3 (1997): A tribute to Professor Stanisław Geroch What is Rothina silesica? A taxonomic revision of the genus Rothina (Foraminiferida) Abstract   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 9 (1933) Wiadomość o znalezieniu osoki aloesowatej (Stratiotes aloides L.) w plejstocenie okolicy Rzeszowa Abstract   PDF
Franciszek Ludera
 
Vol 41, No 1 (1971) Wiek bezwzględny skał polskich (Katalog oznaczeń geochronologicznych) Abstract   PDF
Jan Burchart
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Wiek formacji zlepieńców litycznych ze Słupca (Depresja Śródsudecka) w świetle badań florystycznych Abstract   PDF
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 33, No 4 (1963) Wiek i pozycja geologiczna tzw. „warstw podfliszowych” Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Olga Pazdro
 
Vol 36, No 3 (1966) Wiek serii witowskiej w świetle badań minerałów ciężkich Abstract   PDF
Michalina Kucia-Lubelska
 
Vol 63, No 4 (1993) Wiesław Bilan (1940-1992) Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 61, No 1-2 (1991) Wiesław Nowak (1928-1987) Abstract   PDF
Stanisław Geroch, Janusz Kotlarczyk, Kazimierz Żytko
 
Vol 19, No 1 (1949) Wiktor Nechay (1895-1940) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Wiktor Zajączkowski (1902-1974) Abstract   PDF
Alina Siewniak-Witruk
 
Vol 19, No 1 (1949) Wilhelm Friedberg (1873-1941) Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 48, No 2 (1978) Wizeńskie wapienie w epimetamorficznym kompleksie Gór Kaczawskich (Sudety) Abstract   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 44, No 1 (1974) Wodochłonność skał fliszowych w wybranych rejonach Karpat Abstract   PDF
Henryk Niedzielski
 
Vol 51, No 1-2 (1981) Wodonośność piaskowców magurskich w świetle badań wodochłonności Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Józef Chowaniec, Andrzej Koncewicz
 
Vol 17 (1947) Wojciech Rogala (1884-1947) Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 41, No 1 (1971) Wojciech Rogala (1884-1947) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 62, No 1 (1992) Wpływ przeobrażeń mineralnych na składchemiczny wód w strefie wietrzenia łupków pirytonośnych w Wieściszowicach, Rudawy Janowickie, Sudety Zachodnie, Polska Abstract   PDF
Eligiusz Balcerzak, Dariusz Dobrzyński, Jan Parafiniuk
 
Vol 42, No 1 (1972) Wpływ rzeźby podłoża na dynamikę ruchu lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Zbigniew Lamparski
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Wpływ tektoniki na rozwój dolin strefy krawędziowej Roztocza Abstract   PDF
Jan Buraczyński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Wpływ warunków strukturalnych na wody podziemne na przykładzie południowo-wschodnich peryferii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski, Zbigniew Wilk
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Wpływ zjawisk neotektonicznych i glacjalnych na ewolucję morfostrukturalną brzeżnej strefy Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego Abstract   PDF
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Wspomnienie asystenta o profesorze S. J. Thugucie Abstract   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 37, No 4 (1967) Wspomnienie o Antonim Żyle Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 65, No 1-4 (1995) Wspomnienie o doc. dr inż. Stanisławie Węcławiku Abstract   PDF
Janusz Dziewański
 
Vol 41, No 4 (1971) Wspomnienie o Kamili Skoczylas-Ciszewskiej zasłużonym geologu i wychowawcy młodzieży. Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902-1971) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
1921 - 2000 of 2155 Items << < 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>