Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11 (1935) W sprawie wieku mioceńskich wapieni ostrygowych z okolic Krakowa Abstract   PDF
Eugeniusz Panow
 
Vol 62, No 3-4 (1992) W sprawie wieku osadów plejstoceńskich Kątach w dolince Międzypotocza Abstract   PDF
Mieczysław Klimaszewski
 
Vol 43, No 4 (1973) Walery Goetel (1889-1972) Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Walery Łoziński (1880-1944) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 22, No 4 (1952) Walne Zebranie PTG w dniu 23 września 1952 w Kazimierzu Dolnym Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 37, No 4 (1967) Walny Zjad Delegatów PTG w Zawoi, 1966 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Walny Zjazd Delagatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 44, No 4 (1974) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Augustowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 35, No 4 (1965) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach, 1964 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Kielcach 1981 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koninie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 47, No 4 (1977) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Starachowicach Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 46, No 4 (1976) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Świdnicy Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 34, No 4 (1964) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Szczawnicy, 1963 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 36, No 4 (1966) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu, 1965 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 39, No 4 (1969) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Wieliczce, 1968 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu koło Sanoka Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 38, No 4 (1968) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zgorzelcu, 1967 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 41, No 4 (1971) Walny Zjazd Delegatów PTG w Lublinie, 1970 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 33, No 4 (1963) Walny Zjazd Delegatów PTG w Sanoku, 1961 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 43, No 4 (1973) Walny Zjazd Delegatów w Cetniewie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Piotrkowie Trybunalskim, 1980 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Wanda Grużewska (1885-1971) Abstract   PDF
Maria Langie
 
Vol 29, No 1 (1959) Wapień muszlowy północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na zachód od Skarżyska Kamiennej Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Warstwowania utworów eolicznych w świetle danych z eksperymentu przeprowadzonego w tunelu aerodynamicznym Abstract   PDF
Jędrzej Müller
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Warstwy chalcedonowe tremadoku Gór Świętokrzyskich, studium petrograficzne Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1 (1923) Warstwy inoceramowe z łomu w Szymbarku koło Gorlic Abstract   PDF
Marja Dylążanka
 
Vol 33, No 2 (1963) Warstwy krośnieńskie dolne z Roztok Dolnych (Polskie Karpaty wschodnie) Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Warunki paleohydrogeologiczne Przedgórza Karpat Środkowych przed wczesnym badenem Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 41, No 3 (1971) Warunki petrofizyczne i stosowanie metody sejsmicznej na obszarze zachodniego Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak, Dorota Nowak
 
Vol 19, No 1 (1949) Wawrzyniec Teisseyre (1860-1939) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 50, No 3-4 (1980) Wczesnoholoceńskie zespoły mięczaków z Podgrodzia nad Wisłoką Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 86, No 3 (2016) Weathering in a regolith on the Werenskioldbreen forefield (SW Spitsbergen): modelling of pore water chemistry Abstract   PDF
Monika Kwaśniak-Kominek, Maciej Manecki, Grzegorz Rzepa, Anna M. Płonka, Dorota Górniak
 
In press Weathering in a regolith on the Werenskioldbreen Glacier forefield (SW Spitsbergen). 2. Speciation of Fe, Mn, Pb, Cu and Zn in the chronosequence Abstract   PDF
Grzegorz Rzepa, Maciej Manecki, Grzegorz Jakubski, Monika Kwaśniak-Kominek, Jerzy Czerny, Dorota Górniak
 
Vol 49, No 1-2 (1979) Węgiel we fliszu karpackim – kilka spostrzeżeń sedymentologicznych Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 47, No 3 (1977) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 1. Sedimentary structures and textural differentiation Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 47, No 4 (1977) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 2. A study in significance of rock colouration Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 48, No 1 (1978) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 3. Interpretation in light of heavy-mineral data Abstract   PDF
Halina Nemec, Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 44, No 4 (1974) Wgłębna tektonika brzegu Karpat w okolicy Tamowa i Pilzna Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 67, No 2-3 (1997): A tribute to Professor Stanisław Geroch What is Rothina silesica? A taxonomic revision of the genus Rothina (Foraminiferida) Abstract   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 9 (1933) Wiadomość o znalezieniu osoki aloesowatej (Stratiotes aloides L.) w plejstocenie okolicy Rzeszowa Abstract   PDF
Franciszek Ludera
 
Vol 41, No 1 (1971) Wiek bezwzględny skał polskich (Katalog oznaczeń geochronologicznych) Abstract   PDF
Jan Burchart
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Wiek formacji zlepieńców litycznych ze Słupca (Depresja Śródsudecka) w świetle badań florystycznych Abstract   PDF
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 33, No 4 (1963) Wiek i pozycja geologiczna tzw. „warstw podfliszowych” Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Olga Pazdro
 
Vol 36, No 3 (1966) Wiek serii witowskiej w świetle badań minerałów ciężkich Abstract   PDF
Michalina Kucia-Lubelska
 
Vol 63, No 4 (1993) Wiesław Bilan (1940-1992) Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 61, No 1-2 (1991) Wiesław Nowak (1928-1987) Abstract   PDF
Stanisław Geroch, Janusz Kotlarczyk, Kazimierz Żytko
 
Vol 19, No 1 (1949) Wiktor Nechay (1895-1940) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Wiktor Zajączkowski (1902-1974) Abstract   PDF
Alina Siewniak-Witruk
 
Vol 19, No 1 (1949) Wilhelm Friedberg (1873-1941) Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 48, No 2 (1978) Wizeńskie wapienie w epimetamorficznym kompleksie Gór Kaczawskich (Sudety) Abstract   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 44, No 1 (1974) Wodochłonność skał fliszowych w wybranych rejonach Karpat Abstract   PDF
Henryk Niedzielski
 
Vol 51, No 1-2 (1981) Wodonośność piaskowców magurskich w świetle badań wodochłonności Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Józef Chowaniec, Andrzej Koncewicz
 
Vol 17 (1947) Wojciech Rogala (1884-1947) Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 41, No 1 (1971) Wojciech Rogala (1884-1947) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 62, No 1 (1992) Wpływ przeobrażeń mineralnych na składchemiczny wód w strefie wietrzenia łupków pirytonośnych w Wieściszowicach, Rudawy Janowickie, Sudety Zachodnie, Polska Abstract   PDF
Eligiusz Balcerzak, Dariusz Dobrzyński, Jan Parafiniuk
 
Vol 42, No 1 (1972) Wpływ rzeźby podłoża na dynamikę ruchu lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Zbigniew Lamparski
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Wpływ tektoniki na rozwój dolin strefy krawędziowej Roztocza Abstract   PDF
Jan Buraczyński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Wpływ warunków strukturalnych na wody podziemne na przykładzie południowo-wschodnich peryferii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski, Zbigniew Wilk
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Wpływ zjawisk neotektonicznych i glacjalnych na ewolucję morfostrukturalną brzeżnej strefy Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego Abstract   PDF
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Wspomnienie asystenta o profesorze S. J. Thugucie Abstract   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 37, No 4 (1967) Wspomnienie o Antonim Żyle Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 65, No 1-4 (1995) Wspomnienie o doc. dr inż. Stanisławie Węcławiku Abstract   PDF
Janusz Dziewański
 
Vol 41, No 4 (1971) Wspomnienie o Kamili Skoczylas-Ciszewskiej zasłużonym geologu i wychowawcy młodzieży. Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902-1971) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 43, No 4 (1973) Wspomnienie o profesorze Ludwiku Sawickim (1893-1972) Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 11 (1935) Wspomnienie o śp. Stan. Weignerze Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 37, No 4 (1967) Wspomnienie poomiertne o dr inż. Jerzym Badaku (1932-1966) Abstract   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 35, No 2 (1965) Współczesne onkolity w potokach północnego Wietnamu i Tatr Polskich Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 26, No 2 (1956) Współczesny transport i sedymentacja żwirów w dolinie Dunajca (stresz. Referatu) Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 19, No 1 (1949) Wstęp Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 43, No 1 (1973) Wstęp do badań ilościowych nad zmiennością ichtiofauny paleogenu Karpat Abstract   PDF
Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk, Andrzej J. Krawczyk
 
Vol 33, No 1 (1963) Wstępna charakterystyka petrograficzna iłów miocenu Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Jan J. Głogoczowski
 
Vol 37, No 4 (1967) Wstępna charakterystyka sedymentologiczna osadów kemowych (stresz. referatu) Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 9 (1933) Wstępne badania petrograficzne kwarcytów z Olszyny i Parzynowa (południowo- zachodnie okolice Ostrzeszowa) Abstract   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 38, No 4 (1968) Wstępne badania składu mineralnego iłów poznańskich Abstract   PDF
Stanisław Dyjor, Adam Bogda, Tadeusz Chodak
 
Vol 39, No 4 (1969) Wstępne dane o mineralizacji warstw przejściowych emsu i eiflu w strefie Łagów-Iwaniska w Górach Świętokrzyskich (stresz. referatu) Abstract   PDF
Maria Tarnowska
 
1921 - 2000 of 2143 Items << < 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>