Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 3 (1960) Uwagi o powstaniu nacieku grzybkowego w jaskiniach Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Rafał Unrug
 
Vol 33, No 3 (1963) Uwagi o rozmieszczeniu facji w dolnym karbonie Zapadliska Przedkarpackiego Abstract   PDF
Stanisław Czarniecki, Stanisław Kwiatkowski
 
Vol 47, No 2 (1977) Uwagi o rozwoju tektonicznym złóż soli kamiennej w Wieliczce i Baryczu Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 26, No 2 (1956) Uwagi o sedymentacji aalenu fliszowego i warstw jarmuckich pasa skałkowego Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 26, No 2 (1956) Uwagi o sedymentacji fliszu podhalańskiego Abstract   PDF
Andrzej Radomski
 
Vol 26, No 1 (1956) Uwagi o sedymentacji miocenu w okolicy Proszowic Abstract   PDF
Ryszard Gradziński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Uwagi o sedymentacji turonu niecki śródsudeckiej Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz
 
Vol 23, No 1-4 (1953) Uwagi o sedymentacji werfenu tatrzańskiego Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 1 (1951) Uwagi o starokrystalicznych formacjach Sudetów Abstract   PDF
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Uwagi o terasach doliny Dunajca koło Tarnowa Abstract   PDF
Tadeusz Sokołowski
 
Vol 20, No 4 (1950) Uwagi o utworach plioceńskich okolicy Krościenka nad Dunajcem Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 4 (1952) Uwagi o wieku brekcji lisowskiej Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 1 (1967) Uwagi o wykształceniu warstw przejściowych dewon-karbon w obszarze krakowskim na podstawie nowych danych z wiercenie Kamiowice 3 Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 30, No 4 (1960) Uwagi o wynikach nowych badań nad tektoniką Tatr Abstract   PDF
Stanisław Sokołowski
 
Vol 37, No 3 (1967) Uwagi o występowaniu fauny w dolomitach głównych w wierceniu Rybaki 17 (Monoklina Przedsudecka) Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 6 (1929) Uwagi tyczące się budowy skałek Abstract   PDF
Ferdynand Rabowski
 
Vol 50, No 2 (1980) Uwagi w sprawie artykułu S. W. Alexandrowicza, K. Birkenmajera: Upper Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland Abstract   PDF
Wacław Józef Sikora
 
Vol 22, No 4 (1952) Uwarstwienie frakcjonalne i laminowane we fliszu karpackim Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1949) Uwarstwienie spływowe we fliszu karpackim Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Uwarunkowanie tektoniczne rozwoju mineralizacji kruszcowej w utworach juraskich monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF
Jacek Bednarek, Ewa Górecka, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 41, No 4 (1971) Uzupełnienie listy członków PTG wg stanu na dzień 31 stycznia 1971 r. (do t XL z. 3-4) Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 45, No 2 (1975) Variability of Carpathian ichtyofauna (Palaeogene) in the light of the statistical Rodionow's method Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk, Andrzej J. Krawczyk, Anna Jerzmańska
 
Vol 58, No 3-4 (1988) Variability of copper mineralization in the Boundar Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation Abstract   PDF
Barbara Namysłowska-Wilczyńska
 
Vol 79, No 1 (2009) Variability of the Rotliegend sandstones in the Polish part of the Southern Permian Basin - permeability and porosity relationships Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna, Edyta Puskarczyk, Maria Bała, Bartosz Papiernik
 
Vol 85, No 1 (2015) Variation in clastic input in the Berriasian of the Lower Sub-Tatric (Krížna) succession in the Tatra Mountains (Central Western Carpathians, Poland): data from magnetic susceptibility and inorganic geochemistry Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Katarzyna Sobień
 
Vol 62, No 2 (1992) Variation in δ13C and δ18O in late Jurassic carbonates, Submediterranean Province, Europe Abstract   PDF
Andrzej Pisera, Muharrem Satir, Michał Gruszczyński, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski
 
Vol 85, No 3 (2015) Vertebrate tracks in Late Pleistocene–Early Holocene (?) carbonate aeolianites, Paphos, Cyprus Abstract   PDF
Jesper Milàn, Georgios Theodorou, David B. Loope, Ioannis Panayides, Lars B. Clemmensen, Maria Gkioni
 
Vol 13 (1937) Vertikale Reichweite von Megasporentypen im Karbon des Bassin du Nord Abstract   PDF
Jan Zerndt
 
Vol 58, No 3-4 (1988) Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland) Abstract   PDF
Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Volcaniclastic alluvial aprons in the Tertiary of Sofia district (Bulgaria) Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Andrzej Muszyński
 
Vol 32, No 4 (1962) W 50-lecie „Przeglądowej mapy geologicznej Ziem Polskich” Józefa Grzybowskiego Abstract   PDF
Henryk Świdziński
 
Vol 32, No 4 (1962) W pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Pracowni Paleontologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 33, No 4 (1963) W pięćdziesięciolecie pracy Kazimierza Wójcika o jurze Kruhela Wielkiego pod Przemyślem Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 32, No 3 (1962) W sprawie genezy wapieni osiarkowanych rejonu Grzybowa Abstract   PDF
Stanisław Kwiatkowski
 
Vol 22, No 4 (1952) W sprawie genezy łupków menilitowych Abstract   PDF
Czesław Kuźniar
 
Vol 21, No 2 (1951) W sprawie morskiego miocenu na Podhalu Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 52, No 1-4 (1982) W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili, Wojciech Jaroszewski, Edward Passendorfer
 
Vol 11 (1935) W sprawie wieku mioceńskich wapieni ostrygowych z okolic Krakowa Abstract   PDF
Eugeniusz Panow
 
Vol 62, No 3-4 (1992) W sprawie wieku osadów plejstoceńskich Kątach w dolince Międzypotocza Abstract   PDF
Mieczysław Klimaszewski
 
Vol 43, No 4 (1973) Walery Goetel (1889-1972) Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Walery Łoziński (1880-1944) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 22, No 4 (1952) Walne Zebranie PTG w dniu 23 września 1952 w Kazimierzu Dolnym Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 37, No 4 (1967) Walny Zjad Delegatów PTG w Zawoi, 1966 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Walny Zjazd Delagatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 44, No 4 (1974) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Augustowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 35, No 4 (1965) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach, 1964 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Kielcach 1981 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koninie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 47, No 4 (1977) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Starachowicach Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 46, No 4 (1976) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Świdnicy Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 34, No 4 (1964) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Szczawnicy, 1963 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 36, No 4 (1966) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu, 1965 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 39, No 4 (1969) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Wieliczce, 1968 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu koło Sanoka Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 38, No 4 (1968) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zgorzelcu, 1967 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 41, No 4 (1971) Walny Zjazd Delegatów PTG w Lublinie, 1970 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 33, No 4 (1963) Walny Zjazd Delegatów PTG w Sanoku, 1961 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 43, No 4 (1973) Walny Zjazd Delegatów w Cetniewie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Piotrkowie Trybunalskim, 1980 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 42, No 4 (1972) Wanda Grużewska (1885-1971) Abstract   PDF
Maria Langie
 
Vol 29, No 1 (1959) Wapień muszlowy północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na zachód od Skarżyska Kamiennej Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Warstwowania utworów eolicznych w świetle danych z eksperymentu przeprowadzonego w tunelu aerodynamicznym Abstract   PDF
Jędrzej Müller
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Warstwy chalcedonowe tremadoku Gór Świętokrzyskich, studium petrograficzne Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1 (1923) Warstwy inoceramowe z łomu w Szymbarku koło Gorlic Abstract   PDF
Marja Dylążanka
 
Vol 33, No 2 (1963) Warstwy krośnieńskie dolne z Roztok Dolnych (Polskie Karpaty wschodnie) Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Warunki paleohydrogeologiczne Przedgórza Karpat Środkowych przed wczesnym badenem Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 41, No 3 (1971) Warunki petrofizyczne i stosowanie metody sejsmicznej na obszarze zachodniego Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak, Dorota Nowak
 
Vol 19, No 1 (1949) Wawrzyniec Teisseyre (1860-1939) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 50, No 3-4 (1980) Wczesnoholoceńskie zespoły mięczaków z Podgrodzia nad Wisłoką Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 86, No 3 (2016) Weathering in a regolith on the Werenskioldbreen forefield (SW Spitsbergen): modelling of pore water chemistry Abstract   PDF
Monika Kwaśniak-Kominek, Maciej Manecki, Grzegorz Rzepa, Anna M. Płonka, Dorota Górniak
 
Vol 89, No 3 (2019) Weathering in a regolith on the Werenskioldbreen Glacier forefield (SW Spitsbergen). 2. Speciation of Fe, Mn, Pb, Cu and Zn in the chronosequence Abstract   PDF
Grzegorz Rzepa, Maciej Manecki, Grzegorz Jakubski, Monika Kwaśniak-Kominek, Jerzy Czerny, Dorota Górniak
 
Vol 49, No 1-2 (1979) Węgiel we fliszu karpackim – kilka spostrzeżeń sedymentologicznych Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 47, No 3 (1977) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 1. Sedimentary structures and textural differentiation Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 47, No 4 (1977) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 2. A study in significance of rock colouration Abstract   PDF
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 48, No 1 (1978) Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 3. Interpretation in light of heavy-mineral data Abstract   PDF
Halina Nemec, Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 44, No 4 (1974) Wgłębna tektonika brzegu Karpat w okolicy Tamowa i Pilzna Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
1921 - 2000 of 2180 Items << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>