Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 4 (1958) Trias na północny-wschód od wału przedsudeckiego Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 41, No 3 (1971) Trias Przedgórza Karpat Środkowych Abstract   PDF
Władysław Moryc
 
Vol 36, No 4 (1966) Trzeci płat magurski synkliny Kołaczyc Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Trzeciorzędowe rozcięcie erozyjne w cegielni Jankowa Żagańska i jego stosunek do ruchów śródtrzeciorzędowych Abstract   PDF
Dariusz Osijuk
 
Vol 44, No 4 (1974) Trzeciorzędowe wulkany Graczy na Dolnym Śląsku i ich założenia uskokowe Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 12 (1936) Tuf porfirowy z Filipowie (okolice Krzeszowic) jako tras Abstract   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 82, No 2 (2012) Tulio Secondo Pescatore (1937-2012) Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 87, No 1 (2017) Tunethyris blodgetti sp. nov. (Brachiopoda, Terebratulida) from the Middle Triassic of the Makhtesh Ramon, southern Israel Abstract   PDF
Howard R. Feldman
 
Vol 30, No 3 (1960) Turmaliny z żyły kwarcowo-topazowej z Kamienia koło Mirska na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 80, No 1 (2010) Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites Abstract   PDF
Zdeněk Vašíček, Elżbieta Gedl, Mariusz Kędzierski, Alfred Uchman
 
Vol 57, No 3-4 (1987) Two diatoms horizons in the Oligocene and (?)Lower Miocene of the Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk, Irena Kaczmarska
 
Vol 7 (1931) Tymczasowa notatka o postglacjlanym-dyluwjalnym torfowisku w Konopiskach (SW od Częstochowy) Abstract   PDF
Józef Premik
 
Vol 77, No 3 (2007) Type locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka Formation, Western Outer Carpathians, Poland Abstract   PDF
Marek Cieszkowski, Jan Golonka, Anna Waśkowska-Oliwa, Rafał Chodyń
 
Vol 44, No 2-3 (1974) Typy urzeźbienia powierzchni ziarn kwarcowych w piaskach Puszczy Kampinoskiej w oparciu o analizę w prześwietleniowym i analizującym mikroskopie elektronowym Abstract   PDF
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Róża Krzywobłocka-Laurow
 
Vol 8, No 2 (1932) Über die Ausbildung und Glied- erung des Diluviums im süd-westlichen Teil Mittelpolens Abstract   PDF
Józef Premik
 
Vol 8, No 2 (1932) Über die Schichtenstörungen im Diluvialprofil in Główna bei Poznań Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 12 (1936) Uber Sporophyllstande (Bliiten) einiger Lepidophyten aus dem produktiven Karbon Polens Abstract   PDF
Tadeusz Bocheński
 
Vol 10 (1934) Ueber das Alter der Flora und Fauna von Starunia Abstract   PDF
H. Gams
 
Vol 29, No 4 (1959) Ujście Wisły Abstract   PDF
Kazimierz Łomniewski
 
Vol 46, No 3 (1976) Ukształtowanie stropowej powierzchni trzeciorzędu Wysoczyzny Zielonogórskiej Abstract   PDF
Ireneusz Wróbel
 
Vol 20, No 3 (1950) Ultramikroskopowe badania minerałów w związku z ich genezą Abstract   PDF
Stanisław J. Thugutt
 
Vol 32, No 1 (1962) Umbellina przewodni rodzaj otwornic w dewonie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Helena Ozonkowa
 
Vol 84, No 3 (2014) Unconformity surfaces in pelagic carbonate environments: A case from the Middle Bathonian of the Betic Cordillera, SE Spain Abstract   PDF
Luis M. Nieto, Francisco J. Rodríguez-Tovar, José M. Molina, Matías Reolid, Pedro A. Ruiz-Ortiz
 
Vol 89, No 4 (2019) Unconventional hydrocarbon prospects in Ordovician and Silurian mudrocks of the East European Craton (Poland): Insight from three-dimensional modelling of total organic carbon and thermal maturity Abstract   PDF
Bartosz Papiernik, Dariusz Botor, Jan Golonka, Szczepan J. Porębski
 
Vol 67, No 1 (1997) Upper Cretaceous "Echinoidlagerstätten" in the Kraków area Abstract   PDF
Rafał Kudrewicz, Danuta Olszewska-Nejbert
 
Vol 76, No 2 (2006) Upper Devonian goniatites and stratigraphic significance of co-occurring conodonts from the Holy Cross Mountains: studies of the Polish Geological Institute collections Abstract   PDF
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 71, No 1 (2001) Upper Jurassic chalky limestones in the Zakrzówek Horst, Kraków, Kraków-Wieluń Upland (South Poland) Abstract   PDF
Marcin Krajewski
 
Vol 47, No 4 (1977) Upper Kimmeridgian Scleractinia of Pomerania (Poland) Abstract   PDF
Ewa Roniewicz
 
Vol 48, No 1 (1978) Upper Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 79, No 3 (2009) Upper Pleistocene and Holocene deposits at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Abstract   PDF
Tadeusz Sokołowski, Renata Stachowicz-Rybka, Barbara Woronko
 
Vol 51, No 1-2 (1981) Upper Silurian brachiopods from the Holy Cross Mountains (Łężyce-Bełcz section), Poland Abstract   PDF
Gertruda Biernat
 
Vol 83, No 2 (2013) Upper Triassic vertebrate tracks from Kraków–Częstochowa Upland, southern Poland Abstract   PDF
Grzegorz Sadlok, Zuzanna Wawrzyniak
 
Vol 58, No 3-4 (1988) Upper Visean (Brigantian) miospores from the eastern part of the Lublin Coal Basin (Poland), and their stratigraphical significance Abstract   PDF
Marzena Stempień, Elżbieta Turnau
 
Vol 44, No 4 (1974) Upper Visean conodont fauna from the Carboniferous limestone north of Krzeszowice (environs of Cracow, Poland) Abstract   PDF
Aleksandra Gromczakiewicz-Łomnicka
 
Vol 55, No 1-2 (1985) Upper Visean gigantoproductoid brachiopods from the Góry Świętokrzyskie, Poland Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 69, No 3-4 (1999) Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians Abstract   PDF
Marta Bąk
 
Vol 67, No 4 (1997) Uranium-series dating of speleothems from Demanova Ice Cave: A step to age estimation of the Demanova Cave System (the Nizke Tatry Mts., Slovakia) Abstract   PDF
Helena Hercman, Pavel Bella, Jerzy Głazek, Michał Gradziński, Stein-Erik Lauritzen, Reidar Løvlie
 
Vol 30, No 1 (1960) Utwory cementacyjne z namuliska Jaskini Miętusiej Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Andrzej Radomski
 
Vol 50, No 1 (1980) Utwory czwartorzędowe w dolinie Skawy między Wadowicami a Zatorem Abstract   PDF
Leszek Bober, Danuta Nowicka, Antoni Wójcik
 
Vol 42, No 4 (1972) Utwory dolnej kredy w południowej części Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Stanisław Geroch, Antonina Jednorowska, Władysław Moryc
 
Vol 26, No 2 (1956) Utwory naciekowe z „mleka wapiennego” w Jaskini Szczelinie Chochołowskiej Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Andrzej Radomski
 
Vol 35, No 1 (1965) Utwory neokomskie z Baszni koło Lubaczowa Abstract   PDF
Władysław Moryc, Janina Waśniowska
 
Vol 39, No 4 (1969) Utwory paleogenu w południowej części Wyżyny Krakowskiej Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 32, No 3 (1962) Utwory przeobrażone w żyle kwarcowej w Sadach koło Świdnicy na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Irena Smolarska
 
Vol 50, No 1 (1980) Utwory węglonośne jednostki magurskiej okolic Jordanowa i Nowego Sącza Abstract   PDF
Marian Wagner
 
Vol 26, No 2 (1956) Utwory wirowe w łupkach fliszowych Karpat Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Andrzej Radomski, Andrzej Ślączka
 
Vol 25, No 3 (1955) Uvigerinammina jankói Majzon (Foraminifera) we fliszu Karpat Abstract   PDF
Stanisław Geroch
 
Vol 7 (1931) Uwagi nad nowszemi próbami podziału naszego miocenu Abstract   PDF
Wilhelm Friedberg
 
Vol 33, No 4 (1963) Uwagi o budowie geologicznej wschodniej części polskich Karpat fliszowych w świetle głębokich wierceń Abstract   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 50, No 1 (1980) Uwagi o cieszyńskiej prowincji magmowej Abstract   PDF
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 12 (1936) Uwagi o geologii wschodniokarpackiego przedgórza Abstract   PDF
Bohdan Świderski
 
Vol 8, No 1 (1932) Uwagi o niektórych metodach badawczych stosunku Podola do Karpat Abstract   PDF
Jan Nowak
 
Vol 21, No 3 (1951) Uwagi o niektórych przedstawicielach fauny borealnej w jurze krakowsko-częstochowskiej Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 7 (1931) Uwagi o nomenklaturze i systematyce niektórych gatunków nummulin Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 42, No 1 (1972) Uwagi o plejstocenie w dolinie Pilicy na południe od Sulejowa Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 30, No 3 (1960) Uwagi o powstaniu nacieku grzybkowego w jaskiniach Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Rafał Unrug
 
Vol 33, No 3 (1963) Uwagi o rozmieszczeniu facji w dolnym karbonie Zapadliska Przedkarpackiego Abstract   PDF
Stanisław Czarniecki, Stanisław Kwiatkowski
 
Vol 47, No 2 (1977) Uwagi o rozwoju tektonicznym złóż soli kamiennej w Wieliczce i Baryczu Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 26, No 2 (1956) Uwagi o sedymentacji aalenu fliszowego i warstw jarmuckich pasa skałkowego Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 26, No 2 (1956) Uwagi o sedymentacji fliszu podhalańskiego Abstract   PDF
Andrzej Radomski
 
Vol 26, No 1 (1956) Uwagi o sedymentacji miocenu w okolicy Proszowic Abstract   PDF
Ryszard Gradziński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Uwagi o sedymentacji turonu niecki śródsudeckiej Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz
 
Vol 23, No 1-4 (1953) Uwagi o sedymentacji werfenu tatrzańskiego Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 1 (1951) Uwagi o starokrystalicznych formacjach Sudetów Abstract   PDF
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Uwagi o terasach doliny Dunajca koło Tarnowa Abstract   PDF
Tadeusz Sokołowski
 
Vol 20, No 4 (1950) Uwagi o utworach plioceńskich okolicy Krościenka nad Dunajcem Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 4 (1952) Uwagi o wieku brekcji lisowskiej Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 1 (1967) Uwagi o wykształceniu warstw przejściowych dewon-karbon w obszarze krakowskim na podstawie nowych danych z wiercenie Kamiowice 3 Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 30, No 4 (1960) Uwagi o wynikach nowych badań nad tektoniką Tatr Abstract   PDF
Stanisław Sokołowski
 
Vol 37, No 3 (1967) Uwagi o występowaniu fauny w dolomitach głównych w wierceniu Rybaki 17 (Monoklina Przedsudecka) Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 6 (1929) Uwagi tyczące się budowy skałek Abstract   PDF
Ferdynand Rabowski
 
Vol 50, No 2 (1980) Uwagi w sprawie artykułu S. W. Alexandrowicza, K. Birkenmajera: Upper Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland Abstract   PDF
Wacław Józef Sikora
 
Vol 22, No 4 (1952) Uwarstwienie frakcjonalne i laminowane we fliszu karpackim Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1949) Uwarstwienie spływowe we fliszu karpackim Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Uwarunkowanie tektoniczne rozwoju mineralizacji kruszcowej w utworach juraskich monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF
Jacek Bednarek, Ewa Górecka, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 41, No 4 (1971) Uzupełnienie listy członków PTG wg stanu na dzień 31 stycznia 1971 r. (do t XL z. 3-4) Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 45, No 2 (1975) Variability of Carpathian ichtyofauna (Palaeogene) in the light of the statistical Rodionow's method Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk, Andrzej J. Krawczyk, Anna Jerzmańska
 
Vol 58, No 3-4 (1988) Variability of copper mineralization in the Boundar Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation Abstract   PDF
Barbara Namysłowska-Wilczyńska
 
Vol 79, No 1 (2009) Variability of the Rotliegend sandstones in the Polish part of the Southern Permian Basin - permeability and porosity relationships Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna, Edyta Puskarczyk, Maria Bała, Bartosz Papiernik
 
Vol 85, No 1 (2015) Variation in clastic input in the Berriasian of the Lower Sub-Tatric (Krížna) succession in the Tatra Mountains (Central Western Carpathians, Poland): data from magnetic susceptibility and inorganic geochemistry Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Katarzyna Sobień
 
1841 - 1920 of 2155 Items << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>