Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Stratygrafia i mikrofaje wapienia muszlowego w północnej części plakosynkliny miechowskiej Abstract   PDF
Krystyna Zawidzka
 
Vol 41, No 2 (1971) Stratygrafia i mikrofauna górnego cenomanu niecki północno-sudeckiej Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 25, No 3 (1955) Stratygrafia iłów dolnotortońskich z Benczyna koło Wadowic na podstawie mikrofauny Abstract   PDF
Ewa Łuczkowska
 
Vol 10 (1934) Stratygrafia kredy krakowskiej Abstract   PDF
Eugeniusz Panow
 
Vol 45, No 1 (1975) Stratygrafia mikrofaunistyczna górnej kredy rowu Nysy (Sudety środkowe) Abstract   PDF
Barbara Teisseyre
 
Vol 39, No 4 (1969) Stratygrafia osadów górnego karbonu i dolnego permu na obszarze między Trzebinią a Krzeszowicami w świetle nowych badań (stresz. referatu) Abstract   PDF
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 55, No 1-2 (1985) Stratygrafia osadów górnokredowych i paleogeńskich Pienińskiego Pasa Skałkowego i jego obrzeżenia na podstawie nannoplanktonu wapiennego Abstract   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 52, No 1-4 (1982) Stratygrafia piaskowca pstrego brachyantykliny Bukowia (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) na podstawie megaspor Abstract   PDF
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 21, No 3 (1951) Stratygrafia plejstocenu dolnego Powiśla w świetle nowych prac Abstract   PDF
Rajmund Galon
 
Vol 22, No 1 (1952) Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 49, No 3-4 (1979) Stratygrafia pstrego piaskowca w wierceniu Otyń IG-1 (Monoklina Przedsudecka) Abstract   PDF
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 49, No 1-2 (1979) Stratygrafia płaszczowiny magurskiej w okolicach Piwnicznej Abstract   PDF
Hanna Ostrowicka
 
Vol 24, No 1 (1954) Stratygrafia serii podśląskiej żywieckiego okna tektonicznego Abstract   PDF
Stanisław Geroch, Ryszard Gradziński
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Stratygrafia sporowa karbonu środkowo-wschodniej Polski Abstract   PDF
Halina Kmiecik
 
Vol 36, No 3 (1966) Stratygrtafia anhydrytów Leine w okolicach Lubina i Sieroszowic (Monoklina Przedsudecka) Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 73, No 2 (2003) Stress directions in the eastern part of the Silesian Nappe (Polish Outer Carpathians) reconstructed from the second-order folds Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Streszczenia referatów wygłoszonych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 67, No 1 (1997) Stromatactis cavities and stromatactis-like cavities in the Upper Jurassic carbonate buildups at Mlynka and Zabierzów (Oxfordian, Southern Poland) Abstract   PDF
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 36, No 3 (1966) Stromatolity jurajskie (stresz. referatu) Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Structural analysis of the Magura Unit between Krościenko and Zabrzeż (Polish Flysch Carpathians) Abstract   PDF
Antoni K. Tokarski
 
Vol 78, No 1 (2008) Structural control on morphology of south-western slope of Chornohora Mountains between Mt. Hoverla and Mt. Pop Ivan (Eastern Carpathian Mountains, Ukraine) Abstract   PDF
Piotr Kłapyta
 
Vol 71, No 3 (2001) Structural evolution of the Gnieździska Syncline - regional implications for the SW Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains (Central Poland) Abstract   PDF
Andrzej Konon, Leonard Mastella
 
Vol 73, No 3 (2003) Structural interpretation of semi-detailed magnetotelluric survey in Kamienica Dolna-Gogołów area in the Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Michał Stefaniuk, Andrzej Ślączka
 
Vol 69, No 1-2 (1999) Structural record of Variscan thrusting and subsequent extensional collapse in the mica schist from vicinities of Kamieniec Zabkowicki, Sudetic foreland, SW Poland Abstract   PDF
Stanisław Mazur, Dariusz Józefiak
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Struktura zachodniego zakończenia masywu tatrzańskiego Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili
 
Vol 57, No 1-2 (1987) Struktury koliste wokół hercyńskich masywów granitoidowych (Strzelin, Kłodzko-Złoty Stok, Žulova) - interpretacja zdjęcia satelitarnego Landsat Abstract   PDF
Marek W. Lorenc
 
Vol 40, No 3-4 (1970) Struktury kontrakcyjne wylewnych form bazaltów na Dolnym Śląsku w rejonie Leśnej i Lubania Abstract   PDF
Zdzisław Śliwa
 
Vol 37, No 4 (1967) Struktury stromatolitowe w transgresywnych utworach środkowej jury w Woli Morawieckiej (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 40, No 1 (1970) Studia paleomagnetyczne skał polskich. IV. Kenozoiczne bazalty Dolnego Śląska Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Jerzy Jerzmański, Alan E. M. Nairn
 
Vol 22, No 4 (1952) Studia petrograficzne nad arkozą kwaczalską Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska, K. Łydka
 
Vol 81, No 2 (2011) Studies on magnetite and pyrite mineralization, and on their early Palaeozoic ocean-floor host-rocks from the Leszczyniec Unit (West Sudetes, Poland) Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic, Ksenia Mochnacka, Wojciech Mayer, Adam Pieczka, Robert A. Creaser, Michał Góralski
 
Vol 14 (1938) Studium profilów podłużnych rzek wschodnio-karpackich Abstract   PDF
Julia Teisseyre
 
Vol 54, No 3-4 (1984) Studium sedymentologiczne i mikropaleontologiczne warstw grodziskich w profilu Żegociny (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF
Kazimiera Malik, Barbara Olszewska
 
Vol 11 (1935) Studja nad stratygraiją i paleontologią jury wierchowej w Tatrach. Część I Abstract   PDF
Eugeniusz Panow
 
Vol 42, No 1 (1972) Stylolity w skałach węglanowych cyklotemu Werra w okolicach Lubina (monoklina przedsudecka) Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 28, No 2 (1958) Submarine slumping in the Carpathian Flysch Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 85, No 1 (2015) Successive stages of calcitization and silicification of Cenomanian spicule-bearing turbidites based on microfacies analysis, Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Marta Bąk, Zbigniew Górny, Krzysztof Bąk, Anna Wolska, Beata Stożek
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Sukcesja mineralna w złożu rud cynku i ołowiu w kopalni Pomorzany oraz wstępna charakterystyka geochemiczna wybranych generacji siarczków Abstract   PDF
Maria Hubicka-Ptasińska, Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 6 (1929) Summary of the Communications on the diluvial epoch of Poland at the session of the Polish Geological Society in Cracov on March 2. 1930 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 88, No 1 (2018) Supplemental data on Triassic (Anisian) corals from Upper Silesia (Poland) Abstract   PDF
Elżbieta Morycowa
 
Vol 5 (1928) Sur des Otholithes fossiles de la Pologne Abstract   PDF
J. Chaine, J. Duvergier
 
Vol 8, No 2 (1932) Sur la stratigraphie du loess en Pologne Abstract   PDF
Ludwik Sawicki
 
Vol 32, No 2 (1962) Sur les Aptychi a côtes Abstract   PDF
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 56, No 3-4 (1986) Sur les roches volcaniques associées aux klippes Piénines de Poiana Botizii (Maramouresh roumain) Abstract   PDF
George Bombită, Halarambie Savu
 
Vol 9 (1933) Sur les Spongiaires soliceux du Senonien des environs de Cracovie Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 8, No 2 (1932) Sur revolution tectonique et morphologique des Karpates polonaises au tertiare et au quaternaire Abstract   PDF
Bohdan Świderski
 
Vol 8, No 2 (1932) Sur un essai de l'application de la methode geochronologique en Pologne Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 86, No 2 (2016) Surface geochemical anomalies in the vicinity of the Wańkowa Oil Field (SE Polish Carpathians) Abstract   PDF
Henryk Sechman, Jan Kuśmierek, Grzegorz Machowski, Piotr Guzy, Marek Dzieniewicz
 
Vol 79, No 3 (2009) Surface geochemical survey at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Abstract   PDF
Henryk Sechman, Maciej J. Kotarba, Marek Dzieniewicz
 
Vol 29, No 4 (1959) Surowce ilaste z Bysewa i znad Zalewu Gdańskiego Abstract   PDF
Włodzimierz Wawryk, Władysław Piotrowicz, Józef Domański
 
Vol 35, No 2 (1965) Swojemu Nauczycielowi i Wychowawcy Profesorowi Dr Edwardowi Passendorferowi w czterdziestopięciolecie Jego pracy naukowej wdzięczni uczniowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
In press Synaptichnium tracks from the middle Muschelkalk (Middle Triassic, Anisian) Bernburg site (Saxony-Anhalt, Germany) Abstract   PDF
Lorenzo Marchetti, Hendrik Klein, Daniel Falk, Oliver Wings
 
Vol 50, No 1 (1980) System-analytic conceptual framework for community paleoecology Abstract   PDF
Antoni Hoffman
 
Vol 83, No 3 (2013) Systematic and palaeoecological study of Miocene terrestrial gastropods from Zwierzyniec (southern Poland) Abstract   PDF
Ewa Stworzewicz, Valentin A. Prisyazhnyuk, Marcin Górka
 
Vol 65, No 1-4 (1995) Sytuacja geologiczna warstw ropianieckich w Ropiance (Polskie Karpaty fliszowe) Abstract   PDF
Andrzej Ślączka, Mariusz Miziołek
 
Vol 35, No 2 (1965) Szczeliny i obrywy grawitacyjne na grzbiecie między Dolinkami Spis-Michałowej a Rozpadliną w Masywie Szerokiej Jaworzyńskiej (Tatry Wschodnie) Abstract   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 35, No 3 (1965) Szkic budowy geologicznej Przełomu Niedzickiego Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Stanisław Sokołowski
 
Vol 29, No 4 (1959) Szkic geologiczno-morfologiczny dorzecza Raduni Abstract   PDF
Dionizy Piasecki
 
Vol 48, No 3-4 (1978) Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Andrzej F. Adamczyk, Jacek Motyka, Zbigniew Wilk, Stanisław Witczak
 
Vol 37, No 1 (1967) Słowo wstępne Abstract   PDF
Karol Bojkowski
 
Vol 29, No 4 (1959) Tabela stratygraficzna plejstoceńskich flor Polski Abstract   PDF
Andrzej Środoń
 
Vol 29, No 4 (1959) Tadeusz Antoni Bocheński (1901-1958) Abstract   PDF
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 35, No 4 (1965) Tadeusz Chlebowski (1908- 1961). Wspomnienie pośmiertne Abstract   PDF
Henryk Świdziński
 
Vol 42, No 4 (1972) Tadeusz Jerzy Wojno (1884-1971) Abstract   PDF
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 10 (1934) Tadeusz Wiśniowski (1865-1933) Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 61, No 3-4 (1991) Tafonomia - dyscyplina w Polsce ignorowana Abstract   PDF
Michał Kowalewski
 
Vol 68, No 2-3 (1998) Taxonomy and ethology of flysch trace fossils: revision of the Marian Ksiazkiewicz collection and studies of complementary material Abstract   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 35, No 3 (1965) Technika zdrojowa w Szczawnicy Abstract   PDF
Ignacy Potocki
 
Vol 85, No 2 (2015) Tectonic control of cave development: a case study of the Bystra Valley in the Tatra Mts., Poland Abstract   PDF
Jacek Szczygieł, Krzysztof Gaidzik, Ditta Kicińska
 
Vol 87, No 4 (2017) Tectonic geomorphology of the Sudetes (Central Europe) – a review and re-appraisal Abstract   PDF
Milena Różycka, Piotr Migoń
 
Vol 50, No 1 (1980) Tectonic rotation of flysch nappes in the Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 57, No 3-4 (1987) Tektoniczna i metamorficzna ewolucja Gór Sowich Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 41, No 2 (1971) Tektoniczne pochodzenie wschodniej części Kotliny Nowotarskiej Abstract   PDF
Henryk Niedzielski
 
Vol 47, No 4 (1977) Tektoniczny kontakt kredy i trzeciorzędu w okolicy Chełma Lubelskiego Abstract   PDF
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 6 (1929) Tektoniczny stosunek polskich Karpat wschodnich do ich przedgórza Abstract   PDF
Bohdan Świderski
 
Vol 41, No 1 (1971) Tektonika elewacji radomskowskiej Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Tektonika fliszu we wschodniej części Podhala Abstract   PDF
Leonard Mastella
 
Vol 59, No 1-2 (1989) Tektonika masywu Czerwonych Wierchów w świetle obserwacji z jaskiń Abstract   PDF
Jerzy Grodzicki, Rafał M. Kardaś
 
Vol 61, No 1-2 (1991) Tektonika masywu Czerwonych Wierchów w świetle obserwacji z jaskiń (dyskusja) Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili, Wojciech Jaroszewski
 
Vol 61, No 1-2 (1991) Tektonika masywu Czerwo­nych Wierchów w świetle obserwacji z jaskiń (odpowiedź) Abstract   PDF
Jerzy Grodzicki
 
1681 - 1760 of 2173 Items << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>