Author Details

Heliasz, Zygmunt

  • Vol 61, No 1-2 (1991) - Articles
    Minerały ciężkie jako wskaźniki źródła materiału detrytycznego w formacji dębowieckiej (miocen, zachodnia część zapadliska przedkarpackiego)
    Abstract  PDF