Author Details

Baranowski, Zdzisław

 • Vol 45, No 1 (1975) - Articles
  Flysch facies in the epimetamorphic of the norhern part of the Kaczawa Mountains (SW Poland)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3-4 (1986) - Articles
  Revision of age of the Radzimowice slates from Góry Kaczawskie Mts (Western Sudetes, Poland) based on conodonts
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 3-4 (1988) - Articles
  Łupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
  Abstract  PDF