Author Details

Jakubowski, Zbigniew

  • Vol 47, No 4 (1977) - Articles
    Rozwój sedymentacji w dolnej jurze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i pozycja stratygraficzna osadów gruboklastycznych
    Abstract  PDF