Author Details

Strzetelski, Wojciech

  • Vol 47, No 4 (1977) - Articles
    Rozwój procesów stylolityzacji i deformacji epigenetycznych w aspekcie roponośności piaskowców kwarcytowych kambru środkowego w rejonie Żarnowca
    Abstract  PDF
  • Vol 69, No 1-2 (1999) - Articles
    Book Review - Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe, Wesseley G. & Liebl W. (Eds.)
    Abstract  PDF