Author Details

Mayer, Wojciech

  • Vol 53, No 1-4 (1983) - Articles
    Okruszcowanie ołowiem i cynkiem w złożach rud miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej
    Abstract  PDF
  • Vol 81, No 2 (2011) - Articles
    Studies on magnetite and pyrite mineralization, and on their early Palaeozoic ocean-floor host-rocks from the Leszczyniec Unit (West Sudetes, Poland)
    Abstract  PDF