Author Details

Laskowska-Wysoczańska, Wanda

  • Vol 60, No 1-4 (1990) - Articles
    Pozycja stratygraficzna plejstoceńskich osadów organogenicznych Nowego Sioła (Płaskowyż Tarnogrodzki, Kotlina Sandomierska)
    Abstract  PDF
  • Vol 63, No 1-3 (1993) - Articles
    Wpływ zjawisk neotektonicznych i glacjalnych na ewolucję morfostrukturalną brzeżnej strefy Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego
    Abstract  PDF