Author Details

Leszczyński, Stanisław

 • Vol 79, No 1 (2009) - Articles
  Trace fossils from Silurian and Devonian turbidites of the Chauvay area, southern Tien Shan, Kyrgyzstan
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 3-4 (1978) - Articles
  Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3-4 (1981) - Articles
  Piaskowce ciężkowickie jednostki śląskiej w Polskich Karpatach: studium sedymentacji głębokowodnej osadów gruboklastycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 3-4 (1989) - Articles
  Characteristics and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), South Poland
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 1-4 (1995) - Articles
  Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty)
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 2 (1996) - Articles
  Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty) (odpowiedź)
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 3-4 (1996) - Articles
  Origin of the lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl at Znamirowice (Eocene-Oligocene transition, Polish Outer Carpathians)
  Abstract  PDF
 • Vol 72, No 3 (2002) - Articles
  Sedimentary conditions in the Siary zone of the Magura basin (Carpathians) in the late Eocene-early Oligocene
  Abstract  PDF
 • Vol 73, No 2 (2003) - Articles
  Bioturbation structures in the Holovnia Siliceous Marls (Turonian-lower Santonian) in Rybotycze (Polish Carpathians)
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 4 (1997) - Articles
  Origin of the Sub-Menilite Globigerina Marl (Eocene-Oligocene transition) in the Polish Outer Carpathians
  Abstract  PDF
 • Vol 80, No 1 (2010) - Articles
  Coniacian-?Santonian paralic sedimentation in the Rakowice Małe area of the North Sudetic Basin, SW Poland: sedimentary facies, ichnological record and palaeogeographical reconstruction of an evolving marine embayment
  Abstract  PDF