Author Details

Izbicki, Ryszard Jerzy

  • Vol 42, No 4 (1972) - Articles
    Analiza orientacji przestrzennej rekrystalizacyjnej (parakinematycznej) B-lineacji w fałdach izoklinalnych na przykładzie regionu izerskiego
    Abstract  PDF