Author Details

Malik, Kazimiera

  • Vol 54, No 3-4 (1984) - Articles
    Studium sedymentologiczne i mikropaleontologiczne warstw grodziskich w profilu Żegociny (Karpaty fliszowe)
    Abstract  PDF
  • Vol 65, No 1-4 (1995) - Articles
    Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty)
    Abstract  PDF