Author Details

Myszkowska, Jolanta

  • Vol 62, No 1 (1992) - Articles
    Litofacje i sedymentacja dolomitów diploporowych (środkowy wapień muszlowy) wschodniej części obszaru śląsko-krakowskiego
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 2-3 (1998) - Articles
    Exotic clasts of organodetritic algal limestones from lithosomes of the Babica Clay, Skole Unit (Outer Flysch Carpathians, Poland)
    Abstract  PDF