Author Details

Oszast, Janina

  • Vol 60, No 1-4 (1990) - Articles
    Pozycja stratygraficzna plejstoceńskich osadów organogenicznych Nowego Sioła (Płaskowyż Tarnogrodzki, Kotlina Sandomierska)
    Abstract  PDF