Author Details

Jarosz, Jan

  • Vol 3 (1926) - Articles
    Obecny stan badań nad stratygrafją dewonu i dolnego karbonu w okręgu krakowskim
    Abstract  PDF
  • Vol 5 (1928) - Articles
    Fauna wapienia węglowego w okręgu krakowskim. Brachiopoda. Część III. (Pentameridae, Rhynchonellidae, Terebratulidae)
    Abstract  PDF