Author Details

Dobrzyński, Dariusz

  • Vol 62, No 1 (1992) - Articles
    Wpływ przeobrażeń mineralnych na składchemiczny wód w strefie wietrzenia łupków pirytonośnych w Wieściszowicach, Rudawy Janowickie, Sudety Zachodnie, Polska
    Abstract  PDF
  • Vol 87, No 2 (2017) - Articles
    Geochemistry of trace elements in spring waters of the Lourdes area (France)
    Abstract  PDF