Author Details

Marciniak, Barbara

  • Vol 61, No 3-4 (1991) - Articles
    Osady interglacjalne w Falęcicach oraz ich znaczenie dla stratygrafii plejstocenu w dorzeczu dolnej Pilicy (Polska Środkowa)
    Abstract  PDF