Upper Visean gigantoproductoid brachiopods from the Góry Świętokrzyskie, Poland

Halina Żakowa

Abstract


Górnowizeńskie gigantoproduktusy (Brachiopoda) z Gór Świętokrzyskich

Fourteen taxons (6 thick- and 8 thin-shelled) from the family Gigantoproductidae Muir-Wood et Cooper were described. Specimens were collected from organodetritic limestones of the Gałęzice syncline in the Góry Świętokrzyskie (Mts.). The species and subspecies found are characteristic of the Upper Visean of Western and Central Europe. Their occurrence has confirmed the including of the Gałęzice limestones among the Upper Visean, already evidenced on the bases of index goniatites and foraminiferan assemblages (at present the Goniatites crenistra Zone and G. striatus Zone, and the incomplete zones 15 and 16i), some Rugosa, brachiopods from the family Semiplanidae, pelecypods and conodonts. For the first time Gigantoproductus janischewskyi (Sarytcheva) and G. submaximus (Bolkhovitinova) were described from Poland.

Opisano 14 taksonów (6 grubo- i 8 cienkoskorupowych) z rodziny Gigantoproductidae Muir-Wood et Cooper. Okazy zebrano z wapieni organodetrytycznych synkliny gałęzickiej w Górach Świętokrzyskich. W wapieniach obficie występuje makro- i mikrofauna, a szczątki gigantoproduktusów najliczniej na wzgórzu Todowa Grząba, gdzie zgrupowane są taksony gruboskorupowe. Stwierdzone gatunki i podgatunki są charakterystyczne dla wizenu górnego Europy zachodniej i środkowej. Ich obecność potwierdza zaliczenie wapieni z Gałęzie do wizenu górnego udowodnionego już na podstawie: indeksowych goniatytów i zespołów otwornic (obecne poziomy Goniatites crenistria i G. striatus oraz niepełny poziom 15 i 16i), niektórych Rugosa, ramienionogów z rodziny Semiplanidae, małżów i konodontów. Po raz pierwszy z Polski opisano Gigantoproductus janischewskyi (Sarytcheva) i G. submaximus (Bolkhovitinova).

Full Text:

PDF