The distribution of bromine in some halite rock salts of the Wieliczka salt deposit (Poland)

Aleksander Garlicki, Janusz Wiewiórka

Abstract


Brom w solach kamiennych złoża solnego Wieliczki

Miocene salt deposits in the Carpathian foreland area of Poland have been for the first time a subject of a study of bromine. Bromine content 20—221 ppm, are within the range of salt of marine origin and do not indicate any re-solution. In general, the bromine profiles are normally regular or commonly irregular ones. On the ground of distribution of bromine in the Wieliczka profile, three major cycles of salt deposition can be distinguished.

Zawartość bromu w mioceńskich osadach solnych Wieliczki wynosi 20—221 ppm i potwierdza ich morskie pochodzenie. Autorzy wyróżniają 3 cykle sedymentacyjne na podstawie rozkładu zawartości bromu w profilu pionowym tych osadów.

Full Text:

PDF