Wodonośność piaskowców magurskich w świetle badań wodochłonności

Nestor Oszczypko, Józef Chowaniec, Andrzej Koncewicz

Abstract


Waterpressure test of the Magura sandstones

Water-pressure tests were made in the Magura sandstones in the northern part of the Beskid Sądecki and the western part of the Beskid Niski (Polish Carpathians). The potential capacity of wells was determined, and factors affecting the water-bearing capacity of lithologically homogeneous sediments were discussed.

Wykonano analizę wodochłonności piaskowców magurskich w północnej części Beskidu Sądeckiego oraz w zachodniej części Beskidu Niskiego. Określono potencjalne wydajności pojedynczych studni oraz omówiono czynniki wpływające na wodonośność jednorodnych litologicznie osadów.

Full Text:

PDF