Tektonika utworów mezozoicznych południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Ewa Stupnicka

Abstract


Tectonics of Mesozoic rocks in the southern border of the Holy Cross Mts

Autorka przedstawiła wyniki badań tektoniki otworów triasu i jury w południowym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Badania wykazały, że główne cechy budowy fałdów tego obszaru: przebieg i undulacje osi oraz brachyantyklinalny charakter i asymetria antyklin i synklin spowodowane są występowaniem w podłożu paleozoicznym uskoków odwróconych o znacznym zrzucie.

Full Text:

PDF