Pierwsze znalezisko graptolitów w sylurze Mongolii

Jan Kirschke

Abstract


First findings of graptolites in the Silurian of Mongolia

Opisano pierwsze stanowiska sylurskiej fauny graptolitowej w Mongolii, na północno-wschodnich zboczach Ałtaju Mongolskiego, około 60 km na południe od Kobdo, w środkowym dorzeczu Choit Cencher Goł. Osady sylurskie o miąższości do 1200 m tworzą tam niewielkie wystąpienia, zaklinowane tektonicznie wzdłuż tołbonurskiej strefy dyslokacyjnej, wśród metamorficznych serii prekambru. Reprezentowane są przez zlepieńce, piaskowce i łupki środkowego landowery (1000 m), na których leżą czarne łupki ilaste i ilasto-krzemionkowe (200 m) z fauną graptolitową górnego landowery, wenloku i dolnego ludlowu.

Full Text:

PDF