Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Abstract


Aleksandra Kostecka (nagroda L. Zejsznera 1978)

Marek Narkiewicz (nagroda H. Świdzińskiego 1978)

Full Text:

PDF