Trzeciorzędowe rozcięcie erozyjne w cegielni Jankowa Żagańska i jego stosunek do ruchów śródtrzeciorzędowych

Dariusz Osijuk

Abstract


A Tertiary erosional channel in the clay-pit at Jankowa Żagańska and its relations to Tertiary tectonic movements

W cegielni Jankowa Żagańska, położonej niedaleko Żar (woj. zielonogórskie), stwierdzono występowanie monoklinalnie wychylonych iłów trzeciorzędowych. Warstwy ilaste są ścięte erozyjnie, przy czym powierzchnia ścięcia tworzy wyraźną bruzdę erozyjną wypełnioną trzeciorzędowymi piaskami i żwirami. Wychylenie iłów nie jest spowodowane zaburzeniami glacitektonicznymi, lecz neogeńskimi zaburzeniami tektonicznymi. Kierunki nachyleń skośnie warstwowanych piasków i żwirów wypełniających bruzdę erozyjną oraz jej rozciągłość wskazują na kierunek transportu materiału z płd. zachodu ku płn. wschodowi.

Full Text:

PDF