O niektórych problematykach z fliszu Karpat Polskich (Część III)

Marian Książkiewicz

Abstract


On some problematic organic traces from the Flysch of the Polish Carpathians

Opisano mało znane lub nie znane hieroglify organiczne z rodzajów: Paleomeandron (3 „gatunki”), Megagrapton n. „gen.” (1 gat.), Helminthopsis (2 „gat.”), Strobilorhaphe n. „gen.” (2 gat.), Taphrhelminthopsis (1 gat.), Glockeria n. „gen.” (1 gat.), Sublorenzinia n. „gen.”, Fascisichnium n. „gen.”, Gyrophyllites (1 gat.).

A few unknown or little known trace fossils from the Polish Carpathians are described. They belong to the following „genera”: Paleomeandron Peruzzi (3 „species”), Megagrapton (2 n. „sp.”), Helminthopsis Heer (2 n. „sp.”), Strobilorhaphe n. „gen.” (2 n. ,,sp.”), Taphrhelmintopsis Sacco (1 sp. ind.), Glockceria n. „gen.” (2 in. „sp.”), Sublorenzinia n. „gen.” (1 n. „sp.”), Fascisichnium n. „gen.” (1 n. „sp.”) and Gyrophyllites Glocker (1 sp.).

Full Text:

PDF