Luka erozyjna u szczytu warstw porębskich (najwyższy namur A) w Rybnickim Okręgu Węglowym

Kazimierz Matl

Abstract


La lacune d’érosion dans la partie supérieure des couches marginales dans la Région Hoillere de Rybnik

Na podstawie danych litostratygraficznych i faunistycznych ustalono w karbonie rybnickim istnienie poziomu erozyjnego u szczytu warstw grupy brzeżnej (namur A). Opisano rozprzestrzenienie erozji, jej zasięg pionowy, a także sformułowano pogląd na przyczyny jej powstania.

Full Text:

PDF