Stratygrtafia anhydrytów Leine w okolicach Lubina i Sieroszowic (Monoklina Przedsudecka)

Jerzy Kłapciński

Abstract


Stratigraphy of the Leine anhydrites in the environs of Lublin and Sieroszowice (Fore-Sudetic Monocline)

W niniejszej pracy autor przedstawił podział stratygraficzny anhydrytów Leine z okolic Lubina i Sieroszowic. Podział ten autor oparł na teksturze anhydrytów widocznej na przełamie rdzeni i wydzielił w anhydrytach cztery ogniwa.

Full Text:

PDF