Charakterystyka geologiczna i petrograficzno-facjalna helwetu synkliny Memaliaj-Luftynia (Albania)

Andrzej Różkowski, Stefan Cebulak

Abstract


Na tle ogólnej budowy geologicznej synkliny Memaliaj-Luftynia przedstawiono warunki sedymentacji utworów helwetu. W oparciu o badania paleontologiczne, petrograficzne i strukturalne skał stwierdzono występowanie w helwecie cyklicznej sedymentacji w kolejno po sobie następujących facjach: lądowej, przejściowej i płytkiego przybrzeżnego morza.

Full Text:

PDF