Budowa geologiczna Antyklinorium Pomorskiego w rejonie Świdwina-Trzebiatowa w świetle interpretacji anomalii siły ciężkości

Zbigniew Fajklewicz

Abstract


Geological structure of the Pomorze anticlinorium in the area of Świdwin and Trzebiatów as revealed by gravity anomalies

Interpretacja zdjęcia grawimetrycznego rejonu Świdwina-Trzebiatowawykazuje, że antyklinorium pomorskie w tym obszarze posiada nie tylko dwie kulminacje, ale że strop utworów mezozoicznych rozbity jest na szereg form antyklinalno- kopulastych. Kształt i kierunki tych form wyznaczone być mogą z rozkładu, anomalii lokalnych siły ciężkości. Z dalszej interpretacji wynika również, że kontakt pomiędzy kredą w niecce trzebiatowskiej i jurą antykliny kołobrzeskiej jest stromszy, niż to wynika z analizy materiałów sejsmicznych. Pomiędzy wierceniami Świdwin 1 i Świdwin 2 biegnie linia (NN) zaniku maksymalnych wartości anomalii rezydualnych i odgranicza obszar położony na południowy wschód od obszaru położonego po przeciwnej stronie tej linii. Sposób zachowania się anomalii siły ciężkości w tym rejonie wskazywać może, iż zdeterminowany został bardzo starą dyslokacją uskokową leżącą pod miąższym nadkładem.

Full Text:

PDF