Odkrycie fliszowego fałdu wgłębnego w rejonie Przemyśla

Józef Jakub Zieliński

Abstract


The discovery of a buried flysch fold in the region of Przemyśl

W pracy opisano profil warstw fliszowego fałdu wgłębnego leżącego pod utworami miocenu.

In this paper a buried flysch fold covered by Miocene sediments is described.

Full Text:

PDF