Uwagi o rozmieszczeniu facji w dolnym karbonie Zapadliska Przedkarpackiego

Stanisław Czarniecki, Stanisław Kwiatkowski

Abstract


Na podstawie rozmieszczenia facji w najniższych warstwach karbonu zapadliska przedkarpackiego ustalono kierunek transgresji morza karbońskiego idącej z północy na południe. Ponadto stwierdzono, że ląd prakarpacki nie był obszarem źródłowym dla osadów klastycznych kulmiu świętokrzyskiego. Basen sedymentacji wapienia węglowego prawdopodobnie ograniczony był od północy bruzdą wypełnioną materiałem klastycznym pochodzącym z lądu położonego dalej na NE. Charakter fauny w karbonie zapadliska przedkarpackiego świadczy o warunkach morza nie otwartego, przypuszczalnie o niższym od normalnego, lub nadmiernym zasoleniu. Zachodni rejon zapadliska pomiędzy Krakowem a Tarnowem jest obszarem zazębiania się facji kulmu i wapienia węglowego.

Full Text:

PDF